Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Aplinkos ir atliekų tvarkymas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadų dėl Palangos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos įvertinimo pažyma

Palangos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planas

Informacija apie patvirtintą Palangos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

Informacija apie konteinerius, skirtus tekstilės atliekoms surinkti

Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų pakeitimas paslaugos teikimo aprašymas

DAROM 2022 (skelbimas)

Asbesto gaminių kiekis 2022

Kviečiame registruotis į respublikinį „Atliekų kultūros“ egzaminą

Informacija apie atliekų surinkimo akciją 2022-03-15

Atmintinė senų, neeksploatuojamų automobilių savininkams.

Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius teikimo tvarkos aprašas.

Asbesto turinčių gaminių kiekio apskaičiavimo ataskaitos forma.

2024 metų komunalinių atliekų (išskyrus pakuočių ir antrinių žaliavų) išvežimo grafikas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T2-288 "Dėl Palangos miesto savivaldybės 2014-2020 m. komunalinių atliekų tvarkymo plano patvirtinimo".

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T2-95 "Dėl Palangos miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo".

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimas Nr. T2-287 "Dėl Palangos miesto komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 22 d. sprendimas Nr. T2-162 "Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą".

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T2-317 "Dėl Palangos miesto savivaldybės juridinių asmenų, vietinės rinkliavos mokėtojų, komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos patvirtinimo".

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. T2-321 "Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Palangos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 8 d. sprendimas Nr. T2-129 "Dėl Palangos miesto savivaldybės antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemos patvirtinimo“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. A1-890 "Dėl Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo priežiūros ir kontrolės komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo".

Antrinių žaliavų konteinerių aikštelių išdėstymo schemos:

1 schema

2 schema

3 schema

4 schema

5 schema

6 schema

Informacija atnaujinta 2024-01-02 09:29