Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos

Palangos mieste teikiamos socialinės paslaugos

 

Prevencines paslaugas teikiančios įstaigos:

Palangos miesto socialinių paslaugų centras – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška

Bendruomeniniai šeimos namai – kompleksinės paslaugos šeimai

Atviroji jaunimo erdvė "Be stogo" – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, atviras darbas su jaunimu

 Ilgalaikes ir trumpalaikes socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos:

Teikiamos paslaugos:

Palangos miesto globos namai siekia padėti asmenims, kurie patys negali pasirūpinti savo asmeniniu socialiniu gyvenimu bei nepajėgia patenkinti gyvybiškai svarbių fiziologinių, saugumo, socialinių poreikių. Įstaigoje teikiama  ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas socialinės globos poreikis. Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

2024 m. balandžio 1 d. laukiančių asmenų eilėje į Palangos miesto globos namus skaičius - 4 asmenys.

Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos kaina Planinis (maksimalus) vietų skaičius Turima licencija (licencijos data ir Nr.)
Ilgalaikė socialinė globa

1190,0 Eur/mėn. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia,

1350,0 Eur/mėn. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia

40 2014-09-19    Nr.L000000254

Laikinas atokvėpis (trumpalaikė socialinė globa)

1190,0 Eur/mėn. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia,

1350,0 Eur/mėn. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia

 3  

Direktorė Irena Biriukaitė el. paštas irena.biriukaite@palangosgnamai.lt, tel. 0 614 42326

Klaipėdos pl. 74-3
LT-00163 Palanga
Tel. (0 460) 40 034, visą parą tel. (0 460) 40036
El. paštas: administracija@palangosgnamai.lt
Internetinė svetainė: www.palangosgnamai.lt

VŠĮ ,,ELIJOS VĖJAROŽĖ"

VšĮ „Elijos vėjarožė“ socialinės globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga – socialinė globa. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos kaina, Eur Planinis (maksimalus) vietų skaičius Turima licencija (licencijos data ir Nr.)
Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims 1440,00 30 2014-12-30 Nr. 000000608
Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su sunkia negalia 1350,00 30 2014-12-30 Nr. 000000609

VŠĮ „Elijos vėjarožė“
Kuršių takas 1, Palanga
Tel. 0 699 18772
El. paštas e.vejaroze@gmail.com
http://eleja.mozello.lt/

Prevencines, bendrąsias, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos:

 
Teikiamos paslaugos: 
 

Įstaiga teikia socialines paslaugas Palangos m. gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas. Palangos miesto socialinių paslaugų centre teikiamas platus socialinių paslaugų spektras:

Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos kaina, Eur Planinis (maksimalus) vietų skaičius

Turima licencija

(licencijos data ir Nr.)

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

nemokamai    

Specialiojo transporto paslaugos organizavimas ir teikimas

individualus užsakymas - 0,45 EUR./ km, pagal nustatytus maršrutus - 0,36 Eur/km 3  

Pagalba į namus

4,59 eur/val    

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

nemokamai     

Laikinas apnakvindinimas

nemokamai iki 7 parų   5  

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

iki 7 parų teikiama nemokamai; vėliau - 12,65 Eur per parą (su maitinimu);

6,53 Eur per parą (be maitinimo)

 

Psichosocialinė pagalba

nemokamai     

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

nemokamai    

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis  

nemokamai     
 Savarankiškumo kasdienėje veikloje vertinimas  nemokamai    

Išvadų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti sprendimus rengimas

nemokamai    

Dienos socialinė globa

institucijoje

698,81 Eur/mėn. 17 Licencija socialinei globai teikti 2016-04-06 Nr. L000000682 "Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims  
 

Dienos socialinė globa

asmens namuose
7,90 Eur/mėn.   20 Licencija socialinei globai teikti 2017-03-14 Nr. L000000732 "Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose 

Techninių pagalbos priemonių nuoma

Palangos m. savivaldybės Tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.T2-150 patvirtinti įkainiai     

Atvejo vadyba

nemokamai    

Direktorė Daiva Dekontaitė

Gintaro g. 34
LT-00163 Palanga
Tel. (0 460) 49 450, 48 412
El. paštas: info@palangosspc.lt
Internetinė svetainė: https://palangosspc.lt

 

 

 Dienvidis – Vaikų dienos centras Bendruomeniniai šeimos namai, Jūratės g. 42, Palanga. Šias funkcijas vykdo Labdaros ir paramos fondas "Dievidis".

Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.

Bendruomeniniai šeimos namai organizuoja ir teikia asmeniui (šeimai) kompleksines paslaugas šeimai vieno langelio principu, teikia informaciją apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą.

Tikslinė grupė – asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“,  6.2 papunktyje, turintys teisę gauti kompleksines paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas:

 • individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
 • savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
 • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą
 • tėvystės mokymus
 • šeimos mediacijas
 • šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.
 • pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas, kai nėra galimybės naudotis viešuoju transportu
 • vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos

Projekto apimtis: Planuojama, kad iki 2029 metų kompleksines paslaugas gaus 610 asmenų.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Palangos bendruomeninių šeimos namų koordinatorė:

Monika Motijauskienė
tel.nr. +37069491354

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos kaina Planinis (maksimalus) vietų skaičius Turima licencija (licencijos data ir Nr.)
PALANGOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA, Jūratės g. 11, Palanga, tel. 0 616 07647
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems asmenims nemokamai    
LABDAROS IR PARAMOS FONDAS "DIENVIDIS", Jūratės g. 42, Palanga, tel. 0 694 91354
Asmeninė pagalba 9,50 Eur/val. Prašymo forma

 Daugiau informacijos:

http://www.ndt.lt/dziaugiames-galedami-pristatyti-asmenines-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprasus-parengtus-lengvai-suprantama-kalba-lengvai-suprantama-kalba-angl-easy-to-read-tai-metodas-ku/

http://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/lengvai-suprantama-kalba/

 

VšĮ „Pušynas“ teikiamos paslaugos

 • Informavimas
 • Konsultavimas
 • Tarpininkavimas tarp gydytojo ir ligonio, bei jo artimųjų.
 • Transporto organizavimas (gydomų asmenų pervežimas pritaikytu transportu)

Įstaigos kontaktai:

VŠĮ  LR Vidaus reikalų ministerijos poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas" Žvejų g. 1, LT-00137 Palanga Tel. 0 460 41374 El. paštas  info@palangapusynas.lt

https://www.palangapusynas.lt/

 


Socialinių paslaugų įstaigos, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus Palangos miesto savivaldybėje

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos adresas

Kontaktinis telefono numeris

El. pašto adresas

Įstaigos darbo laikas

Paslaugų teikimo teritorija

Palangos miesto socialinių paslaugų centras

Gintaro g. 34, LT-00153 Palanga

(0 460) 48 412

info@palangosspc.lt

Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00-16.45

Penktadienis 8.00–15.30

Pietų pertrauka

13.00-13.30

Palangos miesto savivaldybė

 Socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, 2023 metais sąrašas

Eil. Nr.  Socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas, vardai ir pavardės Įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus vykdyti atvejo vadybos funkcijas, pavadinimas Kontaktinė informacija
1. Lina Jomantienė Palangos miesto socialinių paslaugų centras mob.tel. 0 617 47969,

el. p. lina.jomantiene@palangosspc.lt

2. Sonata Šiurkutė Palangos miesto socialinių paslaugų centras

mob.tel. 0 620 11 073,el. p. sonata.siurkute@palangosspc.lt

 

 Socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų planas 

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų planas 

Tvarkos aprašai

Socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo administravimo procedūrų tvarkos aprašas

Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų kainų ir maksimalių socialinės priežiūros ir globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžių nustatymo

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka

Asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta 2024-04-04 14:24