Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos

PALANGOS MIESTE TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Teikiamos paslaugos:

Palangos miesto globos namai siekia padėti asmenims, kurie patys negali pasirūpinti savo asmeniniu socialiniu gyvenimu bei nepajėgia patenkinti gyvybiškai svarbių fiziologinių, saugumo, socialinių poreikių. Įstaigoje teikiama  ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas socialinės globos poreikis. Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

2022 m. spalio 1 d. laukiančių asmenų eilėje į Palangos miesto globos namus skaičius - 5 asmenys.

Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos kaina
Planinis (maksimalus) vietų skaičius Turima licencija (licencijos data ir Nr.)
Ilgalaikė socialinė globa

985,0 Eur/mėn. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia,

1117,0 Eur/mėn. senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia

40 2014-09-19    Nr.L000000254

Direktorė Irena Biriukaitė el. paštas irena.biriukaite@palangosgnamai.lt, tel. 8 614 42326

Klaipėdos pl. 74-3
LT-00163 Palanga
Tel. (8 460) 40 034, visą parą tel. (8 460) 40036
El. paštas: administracija@palangosgnamai.lt
Internetinė svetainė: www.palangosgnamai.lt

 
 
Teikiamos paslaugos: 
 

 Įstaiga teikia socialines paslaugas Palangos m. gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas. Palangos miesto socialinių paslaugų centre teikiamas platus socialinių paslaugų spektras:

Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos kaina, Eur Planinis (maksimalus) vietų skaičius Turima licencija (licencijos data ir Nr.)

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas

nemokamai    

Specialiojo transporto paslaugos organizavimas ir teikimas

individualus užsakymas - 0,45 EUR./ km, pagal nustatytus maršrutus - 0,36 Eur/km 3  

Pagalba į namus

4,59 eur/val    

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

nemokamai     

Laikinas apnakvindinimas

nemokamai iki 7 parų   5  

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

iki 7 parų teikiama nemokamai; vėliau - 12,65 Eur per parą (su maitinimu);

6,53 Eur per parą (be maitinimo)

 

Psichosocialinė pagalba

nemokamai     

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

nemokamai    

Dienos socialinė globa

698,81 Eur/mėn  17  Licencija socialinei globai teikti 2016-04-06 Nr. L000000682 "Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims  

Trumpalaikė socialinė globa

603,03 Eur/mėn 7 Licencija socialinei globai teikti "Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims 2016-04-06 Nr. L000000683 

Laikinas atokvėpis institucijoje

 603,03 Eur/mėn 2  

Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis  

nemokamai     
 Savarankiškumo kasdienėje veikloje vertinimas  nemokamai    

Išvadų dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti sprendimus rengimas

nemokamai    

Dienos socialinė globa

institucijoje

698,81 Eur/mėn.
17 Licencija socialinei globai teikti 2016-04-06 Nr. L000000682 "Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims  
 

Dienos socialinė globa

asmens namuose
7,90 Eur/mėn.   20 Licencija socialinei globai teikti 2017-03-14 Nr. L000000732 "Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose 

Techninių pagalbos priemonių nuoma

Palangos m. savivaldybės Tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.T2-150 patvirtinti įkainiai     

Atvejo vadyba

nemokamai    

Direktorė Daiva Dekontaitė

Gintaro g. 34
LT-00163 Palanga
Tel. (8 460) 49 450, 48 412
El. paštas: info@palangosspc.lt
Internetinė svetainė: https://palangosspc.lt      Socialinių paslaugų įstaigos, kurioms suteikti įgaliojimai vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus Palangos miesto savivaldybėje:

Įstaigos pavadinimas

Įstaigos adresas

Kontaktinis telefono numeris

El. pašto adresas

Įstaigos darbo laikas

Paslaugų teikimo teritorija

Palangos miesto socialinių paslaugų centras

Gintaro g. 34, LT-00153 Palanga

(8 460) 48 412

info@palangosspc.lt

Pirmadienis–ketvirtadienis 8.00-16.45

Penktadienis 8.00–15.30

Pietų pertrauka

13.00-13.30

Palangos miesto savivaldybė

 


SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, GALINČIŲ TEIKTI ATVEJO VADYBININKO PASLAUGAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, 2021 METAIS SĄRAŠAS 
Eil. Nr. Socialinių darbuotojų, galinčių teikti atvejo vadybininko paslaugas, vardai ir pavardės Įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus vykdyti atvejo vadybos funkcijas, pavadinimas Kontaktinė informacija
1. Lina Jomantienė Palangos miesto socialinių paslaugų centras mob.tel. 8 617 47969,

el. p. lina.jomantiene@palangosspc.lt

2. Sonata Šiurkutė Palangos miesto socialinių paslaugų centras

mob.tel. 8 620 11 073,

el. p. sonata.siurkute@palangosspc.lt

 VŠĮ ,,ELIJOS VĖJAROŽĖ"

Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos kaina, Eur Planinis (maksimalus) vietų skaičius Turima licencija (licencijos data ir Nr.)
Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims 910,00 30 2014-12-30 Nr. 000000608
Ilgalaikė, trumpalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su sunkia negalia 1050,00 30 2014-12-30 Nr. 000000609

VŠĮ „Elijos vėjarožė“
Kuršių takas 1, Palanga
Tel. 8 699 18772
El. paštas e.vejaroze@gmail.com
http://eleja.mozello.lt/

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Teikiamos socialinės paslaugos Paslaugos kaina Planinis (maksimalus) vietų skaičius Turima licencija (licencijos data ir Nr.)
PALANGOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA, Jūratės g. 11, Palanga, tel. 8 616 07647
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems asmenims (su psichikos negalia) nemokamai    
PALANGOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA, Jūratės g. 11, Palanga, tel. 8 610 66809
Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems asmenims (su fizine, kompleksine negalia) nemokamai    
LABDAROS IR PARAMOS FONDAS "DIENVIDIS", Jūratės g. 42, Palanga, tel. 8 694 91354
Psichologo konsultacijos (individualios ir grupinės (netekčių grupė, savipagalbos ir pan.)) nemokamai iki projekto pabaigos (2022-12-31)  
Pozityvios tėvystės mokymai nemokamai iki projekto pabaigos (2022-12-31)  
Mediacija nemokamai    
Asmeninė pagalba 9,50 Eur/val. Prašymo forma

 Daugiau informacijos:

http://www.ndt.lt/dziaugiames-galedami-pristatyti-asmenines-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprasus-parengtus-lengvai-suprantama-kalba-lengvai-suprantama-kalba-angl-easy-to-read-tai-metodas-ku/

http://www.ndt.lt/asmenine-pagalba-neigaliesiems/lengvai-suprantama-kalba/

 Socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2016 m. socialinių paslaugų planas 

Palangos miesto savivaldybės 2015 m. socialinių paslaugų planas

Palangos miesto savivaldybės 2014 m. socialinių paslaugų planas 

Tvarkos aprašai

Socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo administravimo procedūrų tvarkos aprašas

Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarka

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka

Asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą tvarkos aprašas

Informacija atnaujinta 2022-10-19 08:26