Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto vietos veiklos grupė

Siekiant sujungti vietos valdžios, NVO ir bendruomenių, verslo atstovų pastangas darniai Palangos miesto plėtrai 2015 m. spalio 27 d. buvo įregistruota Palangos miesto vietos veiklos grupė (kodas 304119421). Registracijos adresas Palanga, Vytauto g. 112, Palanga.

Palangos vietos veiklos grupės tikslas - pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Palangos miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Palangos miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti Asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus pagal įstatuose nurodytas veiklos sritis: