Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Projektai

Palangos miesto bendruomeniniai šeimos namai
Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas
Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas
Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
Socialiniai projektai
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybėje
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas Palangos miesto savivaldybėje