Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Teisės aktai

Teisės aktai reglamentuojantys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą:
 
1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas;
 
2. Pirminės teisinės pagalbos teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. A1-300 „Dėl Pirminės teisinės pagalbos teikimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu;
 
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-124 „Dėl prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-301 „Dėl Teisingumo ministro2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-124 „Dėl prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą formos patvirtinimo“ pakeitimo“ redakcija);
 
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1R-300 „Dėl Metinės pajamų ir turto deklaracijos antrinei teisinei pagalbai gauti formos patvirtinimo“;
 
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimas Nr. 707 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1481 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 707 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 "Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo" pakeitimo" pakeitimo“ redakcija);
 
6. Antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1R-176 „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“;
 
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 30 d. įsakymas Nr.1R-41 „Dėl Teisingumo ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 1R-114 „Dėl advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, konkurso nuostatų patvirtinimo, advokatų teiksiančių antrinę teisinę pagalbą, atrinkimo ir sutarčių su jais sudarymo“ pakeitimo“;
 
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1R-105 „Dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų steigimo ir viešųjų įstaigų Vilniaus viešosios advokatų kontoros bei Šiaulių viešosios advokatų kontoros pertvarkymo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-303 Dėl teisingumo ministro2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 1R-105 "Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų steigimo ir viešųjų įstaigų Vilniaus viešosios advokatų kontoros bei Šiaulių viešosios advokatų kontoros pertvarkymo" pakeitimo“ redakcija);
 
9. Advokato parinkimo teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2008 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1R-179 „Dėl advokato parinkimo teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose rekomendacijų patvirtinimo“;
 
10. Sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo byloje, kurios ginčo dalykas yra valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1R-241 „Dėl Sprendimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo byloje, kurios ginčo dalykas yra valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimas dėl antrinės teisinės pagalbos, priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu;
 
11. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas;
 
12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. 1R-61 „Dėl Prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą ir Prašymo sutarčių dėl avansu kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą formų patvirtinimo“.

Informacija atnaujinta 2019-10-02 16:53