Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kur kreiptis?

Palangos miesto savivaldybės administracija visiems asmenims, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Palangos miesto savivaldybėje arba asmenims, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos Palangos mieste, tačiau gyvena Palangos miesto savivaldybės teritorijoje, teikia pirminę teisinę pagalbą.
 
Asmuo, atvykęs į Palangos miesto savivaldybės priimamąjį (Vytauto g. 112, Palangoje), kreipiasi į Bendrojo skyriaus specialistą, informuodamas, kad jam reikalinga pirminė teisinė pagalba. Bendrojo skyriaus specialistas nukreipia Pareiškėją į Juridinį ir personalo skyrių, kurio tarnautojai suteiks pareiškėjui pirminę teisinę pagalbą.
 
Palangos miesto savivaldybės administracijos tarnautojų (specialistų), teikiančių pirminę teisinę pagalbą, sąrašas:
Petras Kaminskas, Juridinio ir personalo skyriaus vedėjas (202 kab.)
Vytautas Korsakas, Juridinio ir personalo skyriaus vedėjo pavaduotojas (208 kab.)
Rugilė Petrulytė, Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė (203 kab.)
Narine Danijelianc, Juridinio ir personalo skyriaus vyresnioji patarėja (203 kab.)
 
Palangos miesto savivaldybės administracija
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Tel. (8 460) 34 149, (8 460) 34 150
El. paštas juristai@palanga.lt
 
PASTABOS:
 
Pirminė teisinė pagalba teikiama:
pirmadieniais: 9.00 – 17.00 val. ir 
trečiadieniais: 9.00 – 17.00 val.
(pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.).
 
Pirminė teisinė pagalba teikiama eilės tvarka. Dėl registracijos kreiptis telefonu (8 460) 48 705
 
Pareiškėjas, kreipdamasis pirminės teisinės pagalbos, turi:
1) pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2) pasirašyti pirminės teisinės pagalbos teikimo apskaitos žurnale;
3) bendradarbiauti su valstybės tarnautoju, teikiančiu pirminę teisinę pagalbą;
4) teikti pirminei teisinei pagalbai gauti reikalingą išsamią ir teisingą informaciją;
5) nedelsiant pranešti apie pasikeitusias aplinkybes, galinčias turėti įtakos pareiškėjo teisei į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimą.
 
Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik 1 (vieną) kartą.
 
Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys, kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ir tiesiogiai taikomuose Europos Sąjungos teisės aktuose nurodyti asmenys, kurie:
1) yra deklaravę gyvenamąją vietą Savivaldybėje;
2) nėra deklaravę gyvenamosios vietos Palangos mieste, tačiau gyvena Savivaldybės teritorijoje.
 
Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:
1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovaimo pagal įstatymą atvejus;
4) pareiškėjas nevykdo Įstatyme ir šiame Tvarkos apraše nustatytų pareigų.
 
Antrinė teisinė pagalba teikiama
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriuje:
Vilties g. 10, LT-92231 Klaipėda
Tel. 8 700 00 191, faks. 8 700 35 007
El. paštas: klaipedosskyrius@vgtpt.lt
vgtpt.lrv.lt/lt

Informacija atnaujinta 2021-09-20 11:21