Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kultūros skyriaus informacija

 

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia reprezentacinio Palangos miesto renginio statuso suteikimo projektų atrankos konkursą 2023–2025 m.

 

Reprezentacinio renginio statusas gali būti suteikiamas Palangoje rengiamiems tęstiniams renginiams, kurių tikslas – Palangos bendruomenei, miesto svečiams pristatyti ir populiarinti aukšto meninio lygio (kokybišką) Palangos, Lietuvos ir užsienio šalių profesionalųjį bei mėgėjų meną, sportinius turnyrus ar čempionatus, mokslines konferencijas, plėsti turistinę rekreacinę veiklą.

Paraiškas konkursui dėl Reprezentacinio Palangos mieto renginio statuso suteikimo (toliau – Paraiška) gali teikti kultūros, meno, sporto ar pramoginius renginius, mokslines konferencijas (toliau – Renginys) organizuojančios biudžetinės valstybės ir savivaldybės kultūros įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, kurios turi ne mažesnę nei 3 metų panašaus pobūdžio Renginių organizavimo patirtį, tinkamos kvalifikacijos Renginio organizavimo specialistus arba Renginio autorines teises ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių Renginys sėkmingai vyko bent 1 kartą Palangoje.

Paraiškos iki 2022 m. lapkričio 11 d. imtinai turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

  • tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Savivaldybės administracijos priimamajame adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga. Paraiška teikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas konkurso pavadinimas „Reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkursui“, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė, negu 2022 m. lapkričio 11 d.
  • siunčiama elektroniniu laišku, adresu komunikacija@palanga.lt, elektroninio laiško temoje nurodant „Reprezentacinio renginio statuso suteikimo konkursui“. Paraiška turi būti pateikta teikėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Išsiuntimo data turi būti ne vėlesnė, negu 2022 m. lapkričio 11 d.

Reikalavimai projektų paraiškoms, finansuojamos projektų vykdymo išlaidos, projektų vertinimas, įgyvendinimo kontrolė ir atskaitomybė reglamentuojami Reprezentacinio Palangos miesto renginio  statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos apraše, patvirtintame Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-132 1 punktu.

Konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais teikia Jolanta Mažrimė, tel. (8 460) 34 156, el. p. jolanta.mazrime@palanga.lt. Informacija teikėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

Aprašas

Paraiška

 

 

Palangos kultūrinis gyvenimas pandemijos akivaizdoje – ne tik nestoja, bet ir skleidžiasi naujomis formomis   

Kultūros skyriaus geroji praktika ir pasiekimai aktualizuojant ir tinkamai reprezentuojant Palangos miesto savivaldybės administracijos veiklą

Netikėti bendruomenės susitikimai Palangoje „Džiaugsmo kiemas“ ir kiti kultūriniai pasveikinimai pandemijos akivaizdoje                   

Palangos miesto herbui 25 metai

Pandemija nestabdo miesto kultūrinio gyvenimo - ji įneša daugiau kokybės ir naujovių

Palangos kurortas miesto gyventojus bei svečius kasmet džiugina aukšto lygio renginiais bei kultūrinio gyvenimo naujovėmis. Kasmet Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ieško būdų, kaip dar labiau pagerinti mieste vykstančių renginių kokybę. Pandeminiu laikotarpiu sumažėjus renginių skaičiui, jų kokybei skirtas ypatingai didelis dėmesys.

Siekdamas miesto kultūrinį gyvenimą pakelti į dar aukštesnį lygį, Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius šiais metais, įgyvendindamas Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečio programą, dalykinius susitikimus su savo kuruojamų kultūros įstaigų vadovais, kultūrinės veiklos vadybininkais pradėjo rengti ne tik prieš pagrindinius miesto renginius, bet ir reguliariai. Tokių susitikimų metu aptariami jau anksčiau pasiūlyti veiklos optimizavimo aspektai, jų įgyvendinimo eiga, kylantys sunkumai, naujos idėjos. Tai davė labai gerų rezultatų. Pavyzdžiui, inicijavus Kultūros skyriui, šių metų liepą pradėjo veikti internetinis Palangos orkestro puslapis www.orkestras.pro; A. Mončio namuose-muziejuje parengtas ir įgyvendintas Antano Mončio darbų nuolatinės ekspozicijos 3D turas, suteikiantis galimybę meno mėgėjams ir nuotoliniu būdu susipažinti su muziejaus eksponatais ir parodomis; Palangos miesto kultūros ir jaunimo centrui (PKJC) rekomenduota bendradarbiauti ir su kitomis kultūros renginius Palangoje organizuojančiomis įstaigomis, pavyzdžiui, bendradarbiaujant su Vikingų varžybų organizatoriais pastiprinti PKJC organizuojamos Jūros ir žvejų šventės Šventojoje programą.

Siekiant paįvairinti Palangos organizuojamus tradicinius renginius, šiais metais didelis dėmesys skirtas naujoms jų formoms. Pavyzdžiui, į liaudiškų šokių festivalį „Palangos miestely“ pirmą kartą įtraukti tautinių mažumų folkloro kolektyvai.

Organizuojant pagrindinius Palangos grąžinimo Lietuvai 100-mečio renginius į kultūrinių renginių procesą buvo įtraukta aktyviausia miesto bendruomenė – pasitelktas didelis būrys Palangos savanorių.

Šiais metais sėkmingai įveiklintas naujas kultūros objektas – medinės Kurhauzo dalies teatro salė. Čia demonstruojami kino filmai, rugsėjį įvyko menų festivalis „Kurhauzo nykštukas“, kurio metu vaikai su visa šeima atvykę į kurhauzą galėjo stebėti ir patys dalyvauti net šešiuose pasirodymuose.

Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius ir toliau skirs didelį dėmesį kultūrinių renginių kokybei, naujovėms bei ieškos naujų formų, kaip nesustabdyti miesto kultūrinio gyvenimo net ir esant nepalankioms pandeminėms sąlygoms.

Informacija atnaujinta 2022-10-11 10:09