Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Kapinių sąrašas

Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašas ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašas patvirtintas Palangos miesto tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu T2-226 1 punktu.

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Kapinių pavadinimas (jeigu yra) ir kapinių vieta: gyvenamosios vietovės pavadinimas, seniūnijos (jeigu įsteigta) pavadinimas, adresas (jeigu yra) ar su kapinėmis besiribojančios gatvės (jeigu yra) pavadinimas (jeigu nėra kapinių adreso)

Kapinių statusas ir sprendimo dėl kapinių statuso suteikimo priėmimo subjektas, data ir numeris

Kapinių plotas, hektarais

Žyma apie kapinių žemės sklypo registraciją Nekilnojamojo turto registre (įregistruotas/neįregistruotas).
Jeigu įregistruotas, – registracijos data ir unikalus numeris

Žyma apie kapinių registraciją Kultūros vertybių registre (registruotos/ neregistruotos). 
Jeigu registruotos, – unikalus kodas

Kapinių prižiūrėtojo vardas, pavardė, telefono numeris (jeigu prižiūrėtojas fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefono numeriai (jeigu prižiūrėtojas juridinis asmuo ar kita organizacija)

1.

Palangos miesto civilinės kapinės
Klaipėdos pl.67B/Vytauto g. 176C, Palangos m.

Veikiančios

1,1968/

5,3473

Įregistruotos 2007-12-20
Unikalus Nr. 4400-0600-0144/

Įregistruotos 2008-02-06
Unikalus Nr. 4400-1454-7014

Neregistruotos

UAB „Palangos komunalinis ūkis“, vyriausioji vadybininkė Jurgita Jokubauskienė, tel. +370 613 89 482.

Kapinių prižiūrėtoja Daiva Litvinienė, tel. +370 652 17 718.

2.

Šventosios civilinės kapinės
Miško takas 40B, Palangos m.

Veikiančios

6,3626

Įregistruotos 2007-12-19
Unikalus Nr. 4400-1454-7386

Neregistruotos

UAB „Palangos komunalinis ūkis“, vyriausioji vadybininkė Jurgita Jokubauskienė, tel. +370 613 89 482.

Kapinių prižiūrėtoja Janina Šilgalienė, tel. +370 615 60 793.

3.

Anaičių kapinės
Anaičių g. 3, Palangos m.

Riboto laidojimo

0,2356

Įregistruotos 2015-01-27
Unikalus Nr. 4400-3204-8976

Registruotos, unikalus kodas 16685

Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos kunigas Reincholdas Moras, tel. +370 687 80 994

4.

Palangos miesto senosios žydų kapinės
Palangos m. (apie 300 m į rytus nuo Naglio kalno)

Neveikiančios

0,7461

Įregistruotos 2016-12-14
Unikalus Nr. 4400-4438-2178

Registruotos, unikalus kodas 32235

UAB „Palangos komunalinis ūkis“, vyriausioji vadybininkė Jurgita Jokubauskienė, tel. +370 613 89 482.

 _____________________________

Informacija atnaujinta 2023-09-19 16:00