Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimo viešus elektroninius aukcionus

2020-06-11

Palangos miesto savivaldybės administracija viešame elektroniniame aukcione (www.evarzytynes.lt) parduoda Palangos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

  1. Automobilių stovėjimo aikštelė (unikalus numeris 4400-1793-1510, pažymėjimas plane 1k, plotas 8704 kv. m, statybos pabaigos metai 1978) ir šiam objektui priskirtas 1,0253 ha žemės sklypas (kadastro numeris 2501/0022:41, unikalus Nr. 4400-4824-0340) Bangų g. 11A, Palanga

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

407 851,25

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

62 700,00

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

345 000,00

Iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

151,25

Iš jų PVM (Eur)

-

Kainos didinimo intervalas (EUR)

5 000,00

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

100

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

40 770,00

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

2020-06-15, 0.00.00 val./ 2020-06-17, 23.59.59 val.

Aukciono pradžios/pabaigos data ir laikas

2020-06-22, 09.00.00 val. /2020-06-25 13.59.59 val.

Specialiosios parduodamo žemės sklypo naudojimo sąlygos, servitutai nurodyti Administracijos direktoriaus patvirtintose aukciono sąlygose.

Kitos aukciono sąlygos: sporto paskirties patalpos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pastatų patalpų bendro ploto.

  1. Negyvenamoji patalpa – slėptuvė (unikalus Nr. 2596-6000-2014:0025, patalpų indeksai nuo R1-1 iki R1-13, bendras plotas 80,32 kv. m, statybos metai 1966) Biliūno g. 3, Palanga

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

17 200,00

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

17 200,00

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

-

Iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

-

Iš jų PVM (Eur)

-

Kainos didinimo intervalas (EUR)

500,00

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

60,00

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

1720,00

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

2020-06-15, 0.00.00 val./ 2020-06-17, 23.59.59 val.

Aukciono pradžios/pabaigos data ir laikas

2020-06-22, 09.00.00 val. /2020-06-25 13.59.59 val.

  1. Patalpa-butas (unikalus Nr. 2597-3001-8017:0038, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), bendras plotas 22,50 m) su bendro naudojimo patalpomis: 1/28 dalis patalpų, pažymėtų indeksais 12-1 (1/28 iš 4 kv. m), 12-25 (1/28 iš 113,05 kv. m), 12-26 (1/28 iš11,13 kv. m),  12-27 (1/28 iš 2,68 kv. m), 12-28 (1/28 iš 1,52 kv. m), 12-29 (1/28 iš 1,52 kv. m), 12-30 (1/28 iš 1,52 kv. m), 12-31 (1/28 iš 1,52 kv. m), 12-32 (1/28 iš 8,43 kv. m), 12-33 (1/28 iš 1,41 kv. m), 12-34 (1/28 iš 1,24 kv. m), 12-35 (1/28 iš 1,38 kv. m), 12-36 (1/28 iš 1,24 kv. m), 12-37 (1/28 iš 12,47 kv. m), 12-38 1/28 iš 15,55 kv. m) Vytauto g. 98-9, Palangoje

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

10 800,00

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

10 800,00

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

-

Iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

-

Iš jų PVM (Eur)

-

Kainos didinimo intervalas (EUR)

300,00

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

60,00

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

1080,00

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

2020-07-07, 0.00.00 val./ 2020-07-09, 23.59.59 val.

Aukciono pradžios/pabaigos data ir laikas

2020-07-13, 09.00.00 val./ 2020-07-16, 13.59.59 val.

  1. 1 kambario patalpa-butas (unikalus numeris 4400-0387-4264:5877, plotas 49,21 kv. m, pastato, kuriame yra butas žymėjimas plane 1A1m, statybos metai 1900), esantis Vilimiškės k. 43-1, Palangoje, su 30/100 pastato-tvarto dalimi (unikalus Nr. 2590-0002-8029) Vilimiškės k. 43, ir šiam objektui priskirta 303/2706 (0,0303 ha) žemės sklypo (kadastro numeris 2501/0036:291, unikalus Nr. 2501-0036-1291) dalimi Vilimiškės k. 43, Palangoje

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina (Eur)

7 400,00

Iš jos: pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina (Eur)

3 840,00 (iš jos: buto – 3095,00, tvarto – 745,00)

Iš jos: žemės sklypo (-ų, dalies) pradinė pardavimo kaina (Eur)

3 560,00

Iš jos: žemės sklypo formavimo išlaidos (Eur)

-

Iš jų PVM (Eur)

-

Kainos didinimo intervalas (EUR)

300,00

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis (Eur)

60,00

Aukciono dalyvio garantinio mokesčio dydis (Eur)

740,00

Aukciono dalyvių registravimo pradžia/pabaiga (data ir laikas)

2020-07-07, 0.00.00 val./ 2020-07-09, 23.59.59 val.

Aukciono pradžios/pabaigos data ir laikas

2020-07-13, 09.00.00 val./ 2020-07-16, 13.59.59 val.

Specialiosios parduodamo žemės sklypo naudojimo sąlygos nurodytos Administracijos direktoriaus patvirtintose aukciono sąlygose.

Bendrosios aukcionų sąlygos:

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas. Elektroninis aukcionas vykdomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (su visais pakeitimais) ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu (toliau – Procedūrų aprašas), patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142. Aukciono vykdymo vieta – interneto svetainė www.evarzytynes.lt. Asmenys, registruodamiesi į elektroninį aukcioną, pateikia Aprašo 30 punkte arba Procedūrų aprašo 19 ir 20 punktuose nurodytų dokumentų skaitmenines kopijas. Asmuo, pradėdamas registraciją į elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą. Aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas bei nekilnojamojo turto kaina turi būti sumokėti į Palangos miesto savivaldybės administracijos (kodas 125196077) atsiskaitomąją sąskaitą LT457180600000130783, AB Šiaulių banko Palangos filiale. Mokėjimai už savivaldybės nekilnojamam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą, taip pat palūkanos, netesybos ir kiti valstybinės žemės sklypo pirkimo sutartyje numatyti mokėjimai turės būti pervedami į VĮ Turto banko (įmonės kodas 112021042) sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, esančią AB SEB banke. 

Atsiskaitymo už aukcione įgytą nekilnojamąjį turtą terminas ir tvarka:

Nekilnojamojo turto ir jam priskirto valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartys su aukciono laimėtoju turi būti sudarytos per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (viešame aukcione parduoto savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį pasirašo Palangos miesto savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo viešame aukcione, o žemės sklypo, priskirto savivaldybės nekilnojamam turtui (jeigu jis parduodamas) – VĮ Turto bankas ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo), o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta iš karto per 10 kalendorinių dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas (Aprašo 61 p.).

Savivaldybės nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygos, patvirtintos Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-732 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“:

  1. Automobilių stovėjimo aikštelė su jai priskirtu valstybinės žemės sklypu Bangų g. 11A, Palangoje.
  2. Negyvenamoji patalpa – slėptuvė J. Biliūno g. 3, Palangoje.
  3. 1 kambario butas su bendro naudojimo patalpomis Vytauto g. 98-9, Palangoje.
  4. 1 kambario butas Vilimiškės k. 43-1, Palangoje, su 30/100 tvarto dalimi ir jiems priskirta valstybinės žemės sklypo 303/2706 dalimi Vilimiškės k. 43, Palangoje.

Aukciono vykdymo vieta – interneto svetainė www.evarzytynes.lt.

Elektroninis aukcionas vykdomas vadovaujantis:

  1. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 (su visais pakeitimais).
  2. Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 (su pakeitimu).

Informaciją dėl nekilnojamojo turto pardavimo sąlygų, parduodamų objektų apžiūros, aukciono vykdymo ir sutarčių projektų teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Ūkio ir turto skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Liebienė, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 41 408, el. paštas virginija.liebiene@palanga.lt arba turtas@palanga.lt.

Informacija atnaujinta 2020-06-11 15:45
lt
en ru