Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie Žvejų g. 47, Palangoje, rekonstravimo, keičiant paskirtį iš administracinės į poilsio, projektinius pasiūlymus

2020-04-29

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas Pastato adresu: Žvejų g. 47, Palangoje, rekonstravimo, keičiant  paskirtį iš administracinės į poilsio, projektinių pasiūlymų  visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita, naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.

Esama statinio naudojimo paskirtis - administracinės paskirties pastatai (7.2.) . Būsima statinio  naudojimo paskirtis- poilsio paskirties pastatai (7.13.), vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Statytojas fizinis asmuo : K. P.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB S. Juškos architektūros studija, įmonės kodas   133660424,  adresas: M. Valančiaus g. 21, LT-44275, Kaunas. Projekto vadovas: Stasys Juška, tel. 8-687-95505, el.paštas: stasysj1@gmail.com

Statytojas: fizinis asmuo V. P.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M. Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val. iki 2020-05-08, iš anksto susitarus tel.: 8-687-95505

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu: stasysj1@gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M. Valančiaus g.21 LT-44275 Kaunas.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-05-08, 18.00 val. adresu:   Žvejų g. 47, Palangoje.

Karantino metu vaizdo konferencijos būdu, jungiantis per paskyrą: Suplanuota vaizdo konferencija per Zoom programa, nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/77590997598

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-04-29 15:00