Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie poilsio paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-4107-3689) dalies ((Unik. Nr. 4400-4751-1554:5408) paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį, neatliekant statybos darbų, Vytauto g. 38, Palangos m., projekto projektinius pasiūlymus

Informuojame apie poilsio paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-4107-3689) dalies ((Unik. Nr....
2020-02-19

Numatomo projektuoti statinio adresas: Vytauto g. 38, Paangos m.

Žemės skypo kadastrinis adresas: 2501/0035:29.

Žemės sklypo esama naudojimo paskirtis ir būdas: kita, rekreacinės teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:  poilsio paskirties pastatas.

 Patalpos esama paskirtis: poilsio paskirties patalpos.

 Patalpos būsima paskirtis: gyvenamosios paskirties patalpos.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Kartografiniai projektai“ Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, tel.  (8 445) 78199, el. paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt

Statytojas: UAB „Terekas“.

Projektuototas – UAB „ Kartografiniai projektai“, adresas: Vytauto g. 17, Kretinga, tel. (8 445) 78199, el. p. info@kartografiniaiprojektai.lt , projekto vadovas: architektas Rimgaudas Laužikas.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Vytauto g. 17, IIa., Kretinga, UAB „Kartografiniai projektai“, biuro patalpose darbo laiku nuo 2020-02-19 iki 2020-03-04. Tel.: (8 445) 78199.

Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti elektroniniu paštu: info@kartografiniaiprojektai.lt

Informaciją gali teikti projektuotojui visuomenės atstovai iki viešo susirinkimo, adresu: Vytauto g. 17, Kretinga. tel.: (8 445) 78199, el.paštas: info@kartografiniaiprojektai.lt.

Viešas susirinkimas įvyks: Vytauto g. 38, Palanga,  2020-03-04 17:05 val.

Projektinis pasiūlymas

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-02-19 14:12