Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Palangos miesto Paukščių tako (gatvės), unikalus Nr. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550; 4400-5460-0561, rekonstravimo techninis darbo projektas“ projektinius pasiūlymus

2022-02-02

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie „PALANGOS MIESTO PAUKŠČIŲ TAKO (GATVĖS), UNIKALUS NR. 4400-5460-0544; 4400-5460-0550; 4400-5460-0561, REKONSTRAVIMO TECHNINIS DARBO PROJEKTAS“ parengtus projektinius pasiūlymus.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypų kadastrinis numeris:

Projektuojama Paukščių tako (gatvė) valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

  1. Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Projektuojama gatvė valstybinėje žemėje kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Projektuojami statiniai skirti sukurti tinkamai infrastruktūrą Paukščių tako (gatvės) gyventojų ir Šventosios poilsiautojų susisiekimui.

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Susisiekimo komunikacijos (gatvės)

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens)  įgalioto atstovo, galinčio  informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris;

Projektuotojas: UAB „Transporto infrastruktūros projektai“, Savanorių pr. 187, Kaunas, LT-50177

Projekto vadovas: Nerijus Jakulis (kvalifikacijos atestatas Nr. 23509).

Kontaktinis asmuo, įgaliotas atstovauti Statytojui: Lukas Kubertavičius, tel. Nr.  +370 681 11654, el. paštas: lukas@tiprojektai.lt

  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Palangos miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas: 125196077, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga

Statytojo atstovas Palangos miesto savivaldybės administracijos Šventosios seniūnijos seniūno pavaduotojas Alvidas Bacius, tel. Nr.  +370 616 37341, el. paštas: alvidas.bacius@palanga.lt

Kontaktinis asmuo, įgaliotas atstovauti Statytojui: Lukas Kubertavičius, tel. Nr.  +370 681 11654, el. paštas: lukas@tiprojektai.lt

  1. Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Palangos miesto savivaldybės tinklalapyje: www.palanga.lt

Supažindinimo su projektiniais pasiūlymais vieta ir laikas: Savanorių pr. 187, III a., Kaunas, nuo 8.00 val. iki 16.00 val. darbo dienomis. Kontaktinis tel. Nr. +370 681 11654, info@tiprojektai.lt

Rekomenduojame, jei yra galimybė, susipažinimą atlikti nuotoliniu būdu, kreipiantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

  1. Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022 m. kovo mėn. 1 d. 16.00 val. elektroniniu paštu info@tiprojektai.lt,  tel. Nr. +370 681 11654, Savanorių pr. 187 III a., LT-50177, Kaunas ir viešo susirinkimo metu.

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešasis susirinkimas įvyks 2022 m. kovo 1 d. 16.00 val. nuotoliniu būdu per TEAMS programą. Transliacijos duomenys: https://msteams.link/YU58

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-02-14 10:33