Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Garažo ir pagalbinės patalpos paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas (butą), Bangų g. 15, Palangoje, atliekant paprastojo remonto darbus, projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-11-08

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Garažo ir pagalbinės patalpos paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties patalpas (butą), Bangų g. 15, Palangoje, atliekant paprastojo remonto darbus, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

BENDRA INFORMACIJA

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Bangų g. 15, Palanga, kad. Nr. 2501/0023:69

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas [6.3.]

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

PROJEKTO VIEŠINIMAS

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais:

iki 2022-11-25 Bangų g. 15, Palangoje, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 iš anksto susitarus tel. 8699 44036 arba internetinėje svetainėje https://www.palanga.lt/

Pasiūlymus teikti:

iki 2022-11-25 raštu adresu Gedmino g. 2-1, Budrikai, Klaipėdos r., el.p.  urte.peziene@gmail.com

Viešas susirinkimas įvyks:

2022-11-25 15:00

Vieta/Platforma:

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu TEAMS platformoje:

https://teams.live.com/meet/9498193188057

SUSIJUSIOS ĮMONĖS

Statytojas: UAB 2Palangos linas“, buveinės adresas: Vytauto g. 155, LT-00163 Palanga, el. p. administracija@palangoslinas.com, tel. +370 460 56105

Projektuotojas: MB „Archupė“, buveinės adresas: Gedmino g. 2-1, Budrikų k., Klaipėdos r. sav.,el.p. urte.peziene@gmail.com, tel. +370 699 44036, projekto rengėjas Urtė Pėžienė. Architektas, PV Remigijus Petrauskas el.p. remigijus.petrauskas@gmail.com.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-11-09 13:21