Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą „Transporto paskirties pastato ir rezervinės elektros energijos tiekimo sistemos Liepojos pl. 1. Palangoje, rekonstravimo projektas“ projektinį pasiūlymą

Informuojame apie parengtą „Transporto paskirties pastato ir rezervinės elektros energijos...
2019-11-21

 

Statinių statybvietės adresas Palanga, Liepojos pl. 1
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Transporto paskirties pastatas Neypatingas statinys

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

UAB „Patvanka“; Gediminas Kemzūra; gediminas@patvanka.lt; 8 698 38 296

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)

Gediminas Kemzūra; gediminas@patvanka.lt

Statytojas

VĮ “Lietuvos oro uostai” (į.k.: 120864074)

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Iki 2019-12-11 darbo dienomis 8:00-17:00. Vytauto g. 112, Palanga

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-12-11 darbo dienomis 8:00-17:00 Savanorių pr. 192-911kab., Kaunas; Telefonu 8 698 38 296 arba el. paštu gediminas@patvanka.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas

 

Adresas: Vytauto g. 112, Palanga, LT-00134 Data: 2019-12-11; Laikas 17:00

Projektinis pasiūlymas

Informacija atnaujinta 2019-11-21 13:53