Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie keturių administracinės paskirties pastatų, Vaivorykštės g. 62I, Palangoje, projektinius pasiūlymus

2021-12-21

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Keturių administracinės paskirties pastatų, Vaivorykštės g. 62I, Palangoje, supaprastintas statybos projektas“, statybos projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas:

Keturių administracinės paskirties pastatų, Vaivorykštės g. 62I, Palangoje, supaprastintas statybos projektas.

Statinio adresas:

Vaivorykštės g. 62I, Palanga. Žemės sklypo kadastrinis numeris 2501/0017:617.

Statinio naudojimo paskirtis:

Administracinės paskirties pastatai.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planuojama statinio projektavimo pradžia ir pabaiga: 2022-2023 m.

Projektuotojo pavadinimas ir jo buveinės adresas:

UAB „Vakarinis fasadas“, Liepų g. 64-523,  LT-92101 Klaipėda. Tel.: 8 609 29313. Elektroninis paštas: vygantas.vasiliauskas@gmail.com

Projekto vadovas ar kitas atsakingas asmuo, galintis teikti informaciją apie projektą:

Projekto vadovas V. Vasiliauskas, tel. 8 609 29313, vygantas.vasiliauskas@gmail.com.

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas:

Rinaldas Regesas, vygantas.vasiliauskas@gmail.com

Statytojas:

S.M., Č.M., D.K., K.K.

Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus?

Iki 2022-01-04 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., UAB „Vakarinis fasadas“ patalpose adresu: Liepų g. 64-523, LT-92101 Klaipėda. Susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu. Atsakingi asmenys: projekto vadovas Vygantats Vasiliauskas, tel. 8 609 29313, el. paštas vygantas.vasiliauskas@gmail.com.

Palangos miesto internetinėje svetainėje www.palanga.lt.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas dėl projektinių pasiūlymų aptarimo?                     

2022 m. sausio 5 d., 16 val., pagal STR 1.04.04:2017, 68.1 p. statytojo pageidavimu viešas susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu. Jungtis prie vaizdo konferencijos, per nuorodą:

https://us05web.zoom.us/j/82338032646?pwd=b0E3TzUxQ054QmY3ZzFVNmp2amhCdz09

Meeting ID: 823 3803 2646

Passcode: MsSGr4

Detali prisijungimo instrukcija: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-02-14 10:36