Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41-ASIS POSĖDIS
Klausimas: Dėl 2016 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. DB-70 atnaujinimo.
Pranešėjas: Kostas Jakubauskas
Būsena: Pritarė

Balsavimas

Balsavo UŽ
13
100%

Balsavo PRIEŠ
0
0%

Susilaikė
0
0% • Arvydas Dočkus - UŽ
 • Darius Kubilius - UŽ
 • Domininkas Jurevičius - UŽ
 • Elena Kuznecova -
 • Eugenijus Simutis - UŽ
 • Ilona Pociuvienė -
 • Julius Tomas Žulkus - UŽ
 • Martynas Girininkas - UŽ
 • Paulius Rojus - UŽ
 • Renata Štombergienė - UŽ
 • Rimantas Antanas Mikalkėnas - UŽ
 • Sondra Kulikauskienė - UŽ
 • Svetlana Grigorian - UŽ
 • Vaidas Šimaitis - UŽ
 • Vladas Žulkus - UŽ