Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 39-ASIS POSĖDIS
Klausimas: Dėl Tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-48 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Palangos miesto savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nustatymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas: Aušra Dangėlaitienė
Būsena: Pritarė

Balsavimas

Balsavo UŽ
12
63.16%

Balsavo PRIEŠ
4
21.05%

Susilaikė
3
15.79% • Andrius Bajoras - UŽ
 • Arvydas Dočkus - UŽ
 • Bronius Vaitkus - UŽ
 • Dainius Želvys - UŽ
 • Darius Kubilius - PRIEŠ
 • Domininkas Jurevičius - SUSILAIKĖ
 • Elena Kuznecova - SUSILAIKĖ
 • Eugenijus Simutis - PRIEŠ
 • Gediminas Gečas - UŽ
 • Ilona Pociuvienė - UŽ
 • Julius Tomas Žulkus - PRIEŠ
 • Paulius Rojus - UŽ
 • Renata Štombergienė - SUSILAIKĖ
 • Rimantas Antanas Mikalkėnas - UŽ
 • Šarūnas Vaitkus - UŽ
 • Saulius Simė - UŽ
 • Sondra Kulikauskienė - UŽ
 • Svetlana Tučkė - PRIEŠ
 • Vladas Žulkus - UŽ