Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 39-ASIS POSĖDIS
Klausimas: Dėl Tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Palangos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso būdu ir be konkurso organizavimo tvarkos ir nuompinigių dydžio skaičiavimo tvarkos aprašų patvirtinimo” pakeitimo.
Pranešėjas: Kostas Jakubauskas
Būsena: Pritarė

Balsavimas

Balsavo UŽ
16
84.21%

Balsavo PRIEŠ
0
0%

Susilaikė
3
15.79% • Andrius Bajoras - UŽ
 • Arvydas Dočkus - UŽ
 • Bronius Vaitkus - UŽ
 • Dainius Želvys - UŽ
 • Darius Kubilius - SUSILAIKĖ
 • Domininkas Jurevičius - UŽ
 • Elena Kuznecova - UŽ
 • Eugenijus Simutis - SUSILAIKĖ
 • Gediminas Gečas - UŽ
 • Ilona Pociuvienė - UŽ
 • Julius Tomas Žulkus - UŽ
 • Paulius Rojus - UŽ
 • Renata Štombergienė - UŽ
 • Rimantas Antanas Mikalkėnas - UŽ
 • Šarūnas Vaitkus - UŽ
 • Saulius Simė - UŽ
 • Sondra Kulikauskienė - UŽ
 • Svetlana Tučkė - SUSILAIKĖ
 • Vladas Žulkus - UŽ