Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą Vanagupės g. 45, Palanga

2021-03-15

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris - Palangos m. sav., Palangos m., Vanagupės g. 45 Kad. Nr.: Nr.2501/0021:131.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas. Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas - rekreacinė teritorija poilsio paskirties pastatams

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis - numatoma poilsio pastatų paskirtis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris - UAB „JP Architektūra“. Konstitucijos pr. 15-7, 09319 , Vilnius, el. paštas projektai.jpa@gmail.com mob.Nr.: +370 611 27204

Projekto vadovas -  Gintarė Auškalnienė, el. paštas gintare.jpa@gmail.com, mob. Nr.: +370 614 22567

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) - UAB “Elpekas”, Taikos pr. 24-13, LT -91222 Klaipėda, Lietuva, el. paštas info@elpekas.lt, tel. Nr.: +370 600 20078

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas - Konstitucijos pr. 15-7, LT-09319, Vilnius, mob. Nr.:+370 614 22567. Darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 (iš anksto susitarus telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų el. paštas: gintare.jpa@gmail.com iki 2021 kovo 30d 12:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Esant karantinui viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo nuoroda:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIyY2UxYTMtNzk5Ni00OTNiLTgzNDAtOTA0Yzk0NDllMTE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6c7770c-cd71-4089-8186-032335e35852%22%2c%22Oid%22%3a%22fdbd1803-e14d-4995-a188-19192ad4a48e%22%7d   

Nesant karantinui viešasis susirinkimas vyks Palangos m. savivaldybėje, Vytauto g.112, 4 aukšte.

Laikas: 2021 kovo 30d. 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai.

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-03-15 10:14
lt
en ru