Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, sąrašas

2023-03-16

Mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą šeimoje, sąrašas

Eil. Nr.

Mokyklos pavadinimas

Ugdymo programos

1.

Palangos Vlado Jurgučio progimnazija

(Ganyklų g. 2, Palanga)

Pradinio (1–4 klasės) ir pagrindinio ugdymo I dalies (5-8 klasės) programos

2.

Palangos senoji gimnazija

(Jūratės g. 13, Palanga)

Pagrindinio ugdymo II dalies (I-II gimnazijos klasės) ir vidurinio ugdymo (III-IV gimnazijos klasės) programos

_____________________

Informacija atnaujinta 2023-03-16 11:15