Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie vienbučio gyvenamojo namo, adresu Latgalos g. 28, Palangoje, statybos projektą

2020-04-27

DĖL KARANTINO VIEŠAS SUSIRINKIMAS, VYKS NUOTOLINIU BŪDU. LAIKAS: 2020 m. gegužės mėn. 11 d. 16:00 val. INTERESANTŲ, NURODYTU LAIKU, PRAŠOME KREIPTIS ŠIAIS KONTAKTAIS:

Viber: +370 60124497 (Vitalijus Jankūnas)

Mob. tel. nr.: +370 60124497

El. paštu. [email protected]

VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO (6.1), ADRESU PALANGOS M. SAV., (SKL. KAD. NR. 2501/0014:124 PALANGOS M.), LATGALOS G. 28 STATYBOS PROJEKTAS. Naujos statybos projekto viešinimo informacija registruotais laiškais pateikiama kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams (remiantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“).

STATINIŲ STATYBVIETĖS ADRESAS : PALANGOS M. SAV., (SKL. KAD. NR. 2501/0014:124 PALANGOS M.), LATGALOS G. 28

STATINIŲ NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS: 1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PARENGĖ: MB “KŪNAS”, į.k. 303232512, e-mail: architektai@kunas.lt nr.: +370 601 24497. Palangos m., M. VALANČIAUS G. 1

STATYTOJAS: J. U.

SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS SUSIPAŽINTI GALIMA: Palangos miesto Savivaldybės internetinėje svetainėje adresu: http://www.palanga.lt. Taip pat, MB “KŪNAS”, biure, adresu, Palangos m., M. VALANČIAUS G. 1, darbo dienomis nuo 9:00 val iki 17:00 (susitikimą suderinti iš anksto telefonu), email:  [email protected] nr .: +370 601 24497. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

PASTABŲ DĖL PROJEKTO PATEIKIMAS: Visuomenės atstovai pastabas apie planuojamą statinį gali pateikti iki 2020 m. gegužės mėn. 11 d 16 val. e-paštu architektai@kunas.lt 

VIEŠO SUSIRINKIMO VIETA IR LAIKAS: Viešas susirinkimas, vyks nuotoliniu būdu 2020 m. gegužės mėn. 11 d. 16:00 val.,  Prisijunkite prie „Zoom Meeting“  https://us02web.zoom.us/j/85756863794  Prisijungimo ID: 857 5686 3794

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-04-27 11:31