Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Bendruomenės stiprinimas krizės metu

2020-05-18

Covid-19 poveikį jaučiame visi, tačiau kai kuriems žmonėms šio viruso poveikis ypač pavojingas. Kaip bendruomenės gali nustatyti pažeidžiamus asmenis ir užtikrinti, kad jie gautų reikiamą pagalbą? Įvairios rekomendacijos, kaip pagelbėti bendruomenėms, jau išsisėmė.

Mažai kas iš mūsų buvo pasirengę dabartinei pandemijai, tačiau akivaizdu, kad vieni yra labiau pažeidžiami, negu kiti. Ir nesvarbu, ar tai būtų dėl fizinės, psichinės sveikatos būklės, ar dėl socialinės padėties. Kuri bendruomenės dalis yra pažeidžiamiausia, priklauso nuo krizės pobūdžio, tačiau neabejotina, kad šiai bendruomenės daliai visada reikalinga konkreti pagalba.

Tarptautiniu lygiu parengtos rekomendacijos yra skirtos visoms organizacijoms, įskaitant vyriausybės įstaigas, asociacijas, skubios pagalbos tarnybas ir bendruomenių grupes, atsakingoms už pagalbą labiau pažeidžiamiems mūsų bendruomenės nariams. Jos gali prisidėti ir prie spartesnio strategijų įgyvendinimo.

Tokie standartai, kaip ISO 22395 Saugumas ir atsparumas. Bendruomenės atsparumas. Pagalbos pažeidžiamiems asmenims ekstremalioje situacijoje gairės, yra labai svarbūs, kadangi jie padeda atsakingoms organizacijoms, pavyzdžiui, vietos valdžios institucijoms ar bendruomenių grupėms, imtis atitinkamų veiksmų.

Nustatyti, kas yra pažeidžiamas ir kam kyla didžiausias pavojus – tai pirmasis didelis iššūkis. Nuo to vėliau priklauso atitinkamos strategijos parengimas, kaip nustatyti, ko šiems žmonėms reikia ir kaip jiems padėti.

Toks laikas taip pat reikalauja didesnės savanorių mobilizacijos. Vis dėlto, organizuoti žmones, kurie turi valios, bet nebūtinai įgūdžių ar patirties padėti, pats savaime yra iššūkis. Tai bendruomenės atsparumui taip pat yra labai svarbu, kadangi skirtingus gebėjimus turinčių savanorių įtaka gali būti didžiulė. Siūlomų įgūdžių įvairovė, žinios apie vietines sąlygas ir kontaktai yra labai svarbūs, kuomet reikalinga kiekvieno iš jų pagalba.

Standartas ISO 22319 Saugumas ir atsparumas. Bendruomenės atsparumas. Savanorių įtraukimo planavimo gairės gali padėti organizacijoms, dalyvaujančioms koordinuojant pagalbą, valdant savanorių telkimo procesą ir veiksmingai įtraukiant juos į veiklą.

Susitelkimas krizės metu yra labai svarbus, o bendruomenių atsparumo stiprinimas, vadovaujantis gerai apgalvotais planais, gali būti ypač reikšmingas suvaldant krizinę situaciją.

Abu minėtus standartus galima įsigyti Lietuvos standartizacijos departamento elektroninėje standartų parduotuvėje.

Parengta pagal ISO pranešimą

Pranešimo šaltinis: LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS

 

 

Informacija atnaujinta 2020-05-18 11:22
lt
en ru