Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Skelbiama atranka dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose

2020-06-05

                 Atrankos vykdymo data2020-06-12

Prašymai dalyvauti atrankoje dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose (toliau -Atranka) ir kiti reikalingi dokumentai, išvardyti Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos aprašo 8 punkte, priimami nuo 2020 m. birželio 8 d. iki 2020 m. birželio 11 d. nuo 8 val. iki 12 val. ir nuo 13 val. iki 16 val. Vytauto g. 112, Palangoje.

Dokumentai registravimui turi būti galutinai parengti, kadangi dokumentų pateikimo metu konsultacijos nebus teikiamos.

Dalyvio mokestis (50 procentų vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą dydis, nurodytas skelbime) sumokamas į Palangos miesto savivaldybės administracijos sąskaitą LT467180600000130765, AB Šiaulių banko Palangos filialas, banko kodas – 71806, gavėjas – Palangos miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas – 125196077, mokėjimo paskirtyje (įmokos pavadinime) nurodoma „Dalyvio mokestis“.

Asmenys, teikiantys dokumentus Atrankai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ į Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpas vienu metu bus įleidžiami tik po vieną ir privalės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir vienkartines pirštines. Be apsaugos priemonių asmenys nebus įleidžiami. Rekomenduojama turėti rašymo priemonę.

Atranka vyks 2020 m. birželio 12 d. 9 val. Gintaro g. 33A, Palangoje, 113 kab.

Papildomą informaciją teikia Rinkliavų skyrius tel. (8 460) 48 729, el. p. rinkliava@palanga.lt                

Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytų viešųjų vietų, kurioms skelbiama atranka dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo, sąrašas:

Eil.

Nr.

Viešosios vietos numeris pagal schemą

Prekių asortimentas arba paslaugos rūšis

Prekybos ar paslaugos teikimo objektas

Rinkliavos dydis metams (nuo birželio 1 d. iki gegužės 31 d. imtinai) už leidimo išdavimą, eurais

Nustatyto Rinkliavos dydžio galiojimo terminas

1

2

3

4

5

6

  1. Jūros gatvėje:

1.

6

maisto produktai

laikini prekybos įrenginiai

650

iki 2021-05-31

  1. 2. Šventosios paplūdimyje:

1.

1

viešasis maitinimas

nesudėtingas, laikinas statinys

3500

iki 2021-05-31

2.

3

paplūdimio reikmenų nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

100

iki 2021-05-31

3.

4

viešasis maitinimas

nesudėtingas, laikinas statinys

6300

iki 2021-05-31

4.

5

mobilusis batutas

laikinas įrenginys paslaugai teikti

100

iki 2021-05-31

5.

6

paplūdimio reikmenų nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

50

iki 2021-05-31

6.

8

vandens dviračių, valčių nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

250

iki 2021-05-31

7.

9

viešasis maitinimas

nesudėtingas, laikinas statinys

6300

iki 2021-05-31

8.

10

paplūdimio reikmenų nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

80

iki 2021-05-31

9.

12

mobilusis batutas

laikinas įrenginys paslaugai teikti

180

iki 2021-05-31

10.

14

viešasis maitinimas

nesudėtingas, laikinas statinys

6300

iki 2021-05-31

11.

15

paplūdimio reikmenų nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

80

iki 2021-05-31

12.

17

paplūdimio reikmenų nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

100

iki 2021-05-31

13.

18

mobilusis batutas

laikinas įrenginys paslaugai teikti

230

iki 2021-05-31

14.

19

pripučiamas batutas iki 40 kv. m

laikinas įrenginys paslaugai teikti

350

iki 2021-05-31

15.

23

vandens dviračių, valčių nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

200

iki 2021-05-31

16.

24

mobilusis batutas

laikinas įrenginys paslaugai teikti

150

iki 2021-05-31

17.

27

viešasis maitinimas

nesudėtingas, laikinas statinys

4900

iki 2021-05-31

18.

28

mobilusis batutas

laikinas įrenginys paslaugai teikti

150

iki 2021-05-31

19.

29

pripučiamas batutas iki 40 kv. m

laikinas įrenginys paslaugai teikti

300

iki 2021-05-31

20.

31

vandens dviračių, valčių nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

100

iki 2021-05-31

21.

33

paplūdimio reikmenų nuoma

laikini įrenginiai paslaugai teikti

100

iki 2021-05-31

22.

-

maisto produktai

išvežiojamoji prekyba (bevariklio transporto priemonėmis)

100

iki 2021-05-31

  1. 3. Paslaugų teikimas pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytą maršrutą Šventosios seniūnijoje:

1.

-

keleivių vežimas kinkomuoju

transportu

karieta

160

iki 2021-05-31

Pastabos:

  1. Laikini prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai, nesudėtingi, laikini statiniai (tarp jų ir kioskai) Tarybos nustatytose viešosiose vietose gali būti statomi tik pagal asmenų parengtą ir su Savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi pagal Laikinų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių bei kioskų, laikinų, nesudėtingų statinių Palangos miesto viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka suderintą projektą.
  2. Vykdant veiklą Tarybos nustatytose viešosiose vietose draudžiama užstatyti dekoratyvines skulptūras, paminklus ir kultūros paveldo objektus.
  3. Išvežiojamajai prekybai (bevariklio transporto priemonėmis) maisto produktais Šventosios paplūdimyje išduodami 4 leidimai.
  4. Teikti paslaugoms pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-140 „Dėl keleivių vežimo kinkomuoju transportu maršrutų“ nustatytus maršrutus išduodami:

4.1. keleiviams vežti kinkomuoju transportu Šventosios seniūnijoje – 2 leidimai;

4.2. Savivaldybės administracijos direktorius pasilieka teisę keisti savo įsakymu nustatytą maršrutą paslaugoms teikti, jeigu maršrutas nustatytas Šventosios seniūnijos gatvėse, kuriose vykdomi remonto ar rekonstrukcijos darbai.

  1. Tarybos nustatytose viešosiose vietose Šventosios paplūdimyje, kuriose teikiama viešojo maitinimo paslauga, veiklą leidžiama vykdyti nuo 8 val. iki 24 val.

Atrankos komisijos pirmininkas Petras Kaminskas.

Rinkliavos nuostatai

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. Nr. A1-140 „Dėl keleivių vežimo kinkomuoju transportu maršrutų“

Vokų pildymo pavyzdys

Viešųjų vietų išdėstymo schemos:

Jūros g. viešosios vietos Nr. 6 išdėstymo schema

Šventosios paplūdimio viešųjų vietų Nr. 1-3 išdėstymo schema

Šventosios paplūdimio viešųjų vietų Nr. 4-22 išdėstymo schema

Šventosios paplūdimio viešųjų vietų Nr. 23-33 išdėstymo schema

Informacija atnaujinta 2020-06-05 09:24
lt
en ru