Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013
2023-05-17
Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto tikslas Prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.
Projekto veiklos
  • „Vieno langelio“ principu teikiamos konsultacijos;
  • Įgalinimo paslauga (informacijos sklaida, konsultacijos dėl moterų teisių ir lygių galimybių ir kt., įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus, bendruomeninę veiklą);
  • Seminarai ir mokymai reikalingų įgūdžių užtikrinimui, lietuvių kalbos pamokos jaunuoliams, jų organizavimas bei viešinimas.
Įgyvendinimo laikas nuo 2023-04-01 iki 2024-03-04
Veiklos įgyvendinti skirta lėšų suma 29 873,41 Eur 
Finansavimo šaltiniai

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšos

Kontaktinis asmuo Ingrida Borisenko, Palangos miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos ir e. paslaugų skyriaus vedėja, Tel. (8 460) 30 653, el. paštas: ingrida.borisenko@palanga.lt
Informacija atnaujinta 2024-02-29 13:40