Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui iš Klimato kaitos programos lėšų, kurią administruoja Aplinkos ministerija

2020-07-21

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansavimui iš Klimato kaitos programos lėšų, kurią administruoja Aplinkos ministerija.

Nuo gegužės 28 d. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) priima paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių – saulės energijos technologijų, šilumos siurblių bei šilumos saugyklų – įrengimui daugiabučiuose namuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, arba yra gavę savivaldybės pritarimą, pagrindžiantį, jog atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas daugiabutyje neprieštarauja savivaldybės šilumos ūkio specialiajam planui. Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti atsinaujinančios energijos priemones numatyta 30 proc. parama. Bendra paramos suma 2 mln. eurų.

Nuo birželio 1 d. paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) gali teikti valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos atsinaujinantiems energijos ištekliams (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir kt.) panaudoti visuomeniniuose ir įvairių socialinių grupių asmenims skirtuose gyvenamuosiuose pastatuose. Kompensacijoms šiemet skirta 15 mln. eurų. Paraiškos bus priimamos, iki kol pakaks lėšų. Maksimali subsidija vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos – 1,45 mln. eurų, o vykdančiam tokią veiklą – 200 tūkst. eurų, bet subsidijos dydis negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Nuo birželio 1 d. APVA priima centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų paraiškas už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir saugyklų centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti panaudojimą vietoj iškastinio kuro. Išmokoms numatyta 6 mln. eurų.

Daugiau informacijos apie kvietimą skaitykite LR Aplinkos ministerijos nutarime, bei interneto svetainėse www.apva.lt ; http://am.lrv.lt/ ir www.betalt.lt.

 

Informacija atnaujinta 2020-07-21 11:08
lt
en ru