Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija skelbia 2021 m. jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų atrankos konkursą

2021-03-04

Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų veiklos kryptys finansuojamos prioritetine tvarka. Prioritetas bus teikiamas projektams, kurie: 1) skatina ekstremalaus sporto ir kitų inovatyvių sporto šakų veiklas; 2) ugdo verslumą, lyderystę ir kūrybiškumą; 3) didina jaunimo užimtumą ne kurortinio sezono metu; 4) stiprina jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas; 5) skatina pilietiškumą ir visuomeniškumą minint miestui ir valstybei svarbius įvykius.

Projektus konkursui gali teikti jaunimo ar su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, kurios registruotos Palangos miesto savivaldybėje; neformalios jaunimo grupės, turinčios bendradarbiavimo sutartį su nevyriausybine organizacija arba juridiniais asmeninis (registruotais Palangos miesto savivaldybėje); Savivaldybėje neregistruoti, tačiau jos teritorijoje (Palangos miesto) veiklą vykdantys respublikinių organizacijų padaliniai / skyriai.

Projekto paraiška iki 2021 m. balandžio 12 d. pateikiama Savivaldybės administracijai adresu: Vytauto g. 112, 00153 Palanga (paštu registruotu laišku, įteikiama per pašto kurjerį arba įteikiama projekto teikėjo ar jo įgalioto asmens). Projekto paraiška teikiama užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašytas Projekto konkurso pavadinimas, teikėjas, jo adresas. Jeigu paraiška pateikiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė negu 2021 m. balandžio 12 d.

Reikalavimus projektų paraiškoms, finansuojamas projektų vykdymo išlaidas, projektų vertinimą, įgyvendinimo kontrolę ir atskaitomybę reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-264.

Konkurso dokumentus rasite Palangos miesto savivaldybės interneto puslapyje adresu www.palanga.lt. Telefonas pasiteirauti (8 460) 34 147

Informacija atnaujinta 2021-03-04 08:58
lt
en ru