Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia susipažinti su Palangos m. sav. 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektu

Palangos miesto savivaldybės administracija kviečia susipažinti su Palangos m. sav. 2023-2025 m....
2023-01-25

Palangos miesto savivaldybė parengė Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projektą ir kviečia miesto bendruomenę su juo susipažinti ir teikti siūlymus.

Strateginis veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Palangos miesto savivaldybės 2021-2030 metų strateginį plėtros planą. Strateginiame plėtros plane iškeltos keturios savivaldybės plėtros sritys, kurios atsispindi ir strateginiame veiklos plane: 1. Sumani savivalda, kurianti darnią gyvenimo aplinką; 2. Inovatyvus, socialiai atsakingas ir tvarus ekonomikos augimas; 3. Aukštą pridėtinę vertę kurianti kurorto infrastruktūra; 4. Atviro ir konkurencingo kurorto stiprinimas.

Strateginį veiklos planą sudaro 10 programų, apimančių visas savivaldybės veiklos sritis – nuo švietimo, kultūros, socialinės apsaugos, aplinkos apsaugos iki architektūros ir teritorijų planavimo. Programose pateikti kiekvienos srities tikslai, uždaviniai, priemonės ir vertinimo kriterijai.

Palangos miesto savivaldybės 2023-2025 m. strateginį veiklos planą numatoma teikti savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti 2023 m. vasario 3 d.

Norinčius teikti pastabas, pasiūlymus ar turinčius klausimų dėl strateginio veiklos plano, kviečiame kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyrių elektroniniu paštu: pletra@palanga.lt iki 2023 m. sausio 30 d.

Čia galima išsamiai susipažinti su 2023-2025 m. SVP programų projektu

Informacija atnaujinta 2023-01-26 11:07