Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Palangos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus/idėjas Kurorto infrastruktūros vystymo srityje

Palangos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus/idėjas...
2021-11-03

 

Bendruomenės iniciatyvų konkursas

Palangos miesto savivaldybė kviečia gyventojus teikti mažos ir didelės vertės pasiūlymus/idėjas Kurorto infrastruktūros vystymo srityje.

Pasiūlymus gali teikti ne trumpiau kaip metus Palangos mieste gyvenamąją vietą deklaravęs ir ne jaunesnis nei 18 metų gyventojas, vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-231 patvirtintu Bendruomenės iniciatyvų administravimo ir finansavimo tvarkos aprašu

Būtinieji reikalavimai:

 • mažos vertės pasiūlymo įgyvendinimo vertė – iki 50 tūkst. Eur, bendruomenės iniciatyva įgyvendinama per 2022 metus;
 • didelės vertės pasiūlymo įgyvendinimo vertė – iki 100 tūkst. Eur, bendruomenės iniciatyva įgyvendinama ne ilgiau kaip iki 2023 metų gruodžio 31 d.;
 • projekto idėjai turi pritarti ne mažiau kaip 10 ir ne jaunesnių nei 18 metų atitinkamos seniūnaitijos gyventojų;
 • projekto veiklos turi būti įgyvendinamos Palangos mieste, savivaldybės ar jos įstaigų valdomoje žemėje, patalpose;
 • pasiūlymo veiklomis sukurti rezultatai negali būti naudojami komerciniais tikslais ir generuoti pajamas;
 • negali būti numatomi apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principams.

Projektai 100 proc. bus finansuojami Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pareiškėjai pateikia užpildytą nustatytos formos Bendruomenės iniciatyvos pasiūlymą, kuriame turi būti nurodyta:

 • bendruomenės iniciatyvos pavadinimas;
 • įgyvendinimo vieta;
 • bendruomenės iniciatyvos aprašymas;
 • preliminari sąmata;
 • preliminarią sąmatą pagrindžiantys dokumentai (jei turite), vizualizacijos, brėžiniai, schemos, ekspertų nuomonės, rekomendacijos ar kita informacija.

Prie pasiūlymo turi būti pridėtas ir pritarimas bendruomenės iniciatyvai: ne mažiau kaip 10 Palangos mieste gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 18 metų gyventojų sąrašas, kuriame pateikiama: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ir parašas. Atkreipiame dėmesį, kad pritariančiųjų grupę turi sudaryti vienos seniūnaitijos gyventojai.

Pasiūlymai iki 2021 m. gruodžio 10 d. teikiami:

 • Palangos miesto savivaldybės klientų aptarnavimo vietoje (karantino laikotarpiu vokai įmetami į prie Savivaldybės administracijos centrinio įėjimo esančią pašto dėžutę) arba siunčiami paštu (Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga). Šiuo atveju pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta: Bendruomenės iniciatyvų konkursui, projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, adresas ir telefono numeris.
 • pasiūlymas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu gali būti teikiamas ir elektroninėmis priemonėmis adresu administracija@palanga.lt

Konsultaciją ir metodinę pagalbą gyventojams, norintiems teikti pasiūlymus, teikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Biudžeto skyrius tel. 8 (460) 48 713. 

Informacija atnaujinta 2021-11-09 11:31
lt
en ru