Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Socialinių išmokų dydžiai, kompensacijos ir aktualūs pakeitimai nuo 2022 metų

Socialinių išmokų dydžiai, kompensacijos ir aktualūs pakeitimai nuo 2022 metų
2022-01-17

NAUJOVĖS IR SOCIALINIŲ IŠMOKŲ DYDŽIAI

NUO 2022 M. SAUSIO 1 DIENOS

                      Nuo šių metų sausio 1 dienos didinamas daugelio socialinių išmokų dydis. Dėl didesnių išmokų gyventojams, kuriems išmokos jau mokamos, kreiptis į savivaldybę nereikia, nes padidintos išmokos bus paskirtos be atskiro asmens prašymo. Primename, kad periodinės socialinės išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, tad didesnės išmokos gyventojų sąskaitas pasieks šių metų vasario mėnesį. Kokio dydžio išmokos skiriamos nuo 2022-01-01:

2022 m.    2021 m.

                                                                                                                                                           _________________________

IŠMOKA VAIKUI (universali išmoka)                                                   -                73,50 Eur                 70,00 Eur

PAPILDOMA IŠMOKA VAIKUI

(neįgaliam, gausios*, ar nepasiturinčios** šeimos vaikui)             -                43,26 Eur    41,20 Eur

*Gausi šeima – 3 ir daugiau vaikų.

**Nepasiturinti šeima – kai pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės nei 258 Eur (neįskaitoma išmoka vaikui ir 20-40 proc. darbo užmokesčio).

IŠMOKOS VAIKAMS (VAIKO PINIGAI) NELANKANTIEMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

Nuo 2022-01-01 pokyčiai ir socialinę riziką patiriančių šeimų, kuriose auga ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikai. Šių šeimų vaikams, kuriems ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ar pagrindinis ugdymas yra privalomas, dėl nepateisinamų priežasčių nelankant švietimo įstaigų, išmokos vaikams, bus teikiamos nepinigine forma. Taigi, išmokos bus teikiamos individualizuotai, atvejo vadybininkui ar socialiniam darbuotojui parenkant labiausiai vaiko poreikius atitinkančius išmokos teikimo būdus (pakeitimas bus įgyvendintas iki 2022-04-01).

Nuo 2022 metų didesnė globos (rūpybos) išmoka šeimoje, šeimynoje, globos centre ar vaikų globos institucijoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams.

Išmoka ne tik didėja, bet ir diferencijuojama pagal vaiko amžių ir poreikius: •    vaikams iki 6 metų - 218 Eur,  •    vaikams nuo 6 iki 12 metų – 252 Eur,   •    vaikams nuo 12 iki 18 metų ir tiems, kuriems nustatytas neįgalumo lygis – 273 Eur,  •    buvusiems globotiniams iki 24 metų, kurie mokosi ar studijuoja, – 273 Eur. 

Taip pat, pratęsiamas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui), kai, pasibaigus vaikų globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos, buvęs globotinis lieka gyventi pas buvusį globėją ir yra jo išlaikomas, kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai. 

Dar viena naujovė – nuo 2022 metų išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gaus kūdikio susilaukę vaiko tėvai, kurie mokosi mokykloje. Iki šiol šią išmoką turėjo teisę gauti vaikų tėvai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą, doktorantūroje ar rezidentūroje. 

NUO 2022 M. TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ NEĮGALIESIEMS DYDŽIAI,

KAI NUSTATYTAS:

                                                                                                                                                             2022 m.     2021 m.

                                                                                                                                                           _______________________

Pirmojo lygio specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos) poreikis                         -                                                   138,60 Eur                 132,00 Eur

Antrojo lygio specialusis nuolatinės

priežiūros (pagalbos) poreikis                         -                                                     75,60 Eur    72,00 Eur

Pirmojo lygio specialusis nuolatinės

slaugos poreikis                                                               -                                                  327,60 Eur  312,00 Eur

Antrojo lygio specialusis nuolatinės

slaugos poreikis                                                               -                                                  239,40 Eur  228,00 Eur

TIKSLINIŲ KOMPENSACIJŲ GAVĖJAMS, KURIEMS SPECIALIEJI POREIKIAI BUVO NUSTATYTI IKI 2018-12-31, IŠMOKOS MOKAMOS ŠIŲ DYDŽIŲ:

Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija              -                                                   315,00 Eur                 300,00 Eur

Priežiūros (pagalbos) išlaidų

tikslinė kompensacija, netekusiems 75-100

proc. darbingumo ir vaikams, kuriems

nustatytas sunkus neįgalumo lygis                         -                                                   126,00 Eur                 120,00 Eur

Priežiūros (pagalbos) išlaidų

tikslinė kompensacija, netekusiems 60-70

proc. darbingumo ir vaikams, kuriems

nustatytas vidutinis neįgalumas bei asmenims,

sukakusiems senatvės pensijos amžių    -                                                     63,00 Eur    60,00 Eur

Informacija atnaujinta 2022-01-17 14:13
lt
en ru