Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie prekybos pastato Taikos g. 68A, Palangoje projektavimo projektinius pasiūlymus

Informuojame apie prekybos pastato Taikos g. 68A, Palangoje projektavimo projektinius pasiūlymus
2020-02-28

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Palanga, Taikos g. 68A, sklypo kad. Nr. 2501/0029:6

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ARCHIMODUS      PV Vytautas Silevičius;  info@archimodus.lt; tel.:  +37061624011

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Palink“, Lentvario g. 33, Vilnius tadas.visockas@iki.lt; tel.:  +37065901900

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Taikos g. 68A, Palanga, tel. Nr. (8 616) 24 011, iki 2020 m. kovo 17 d. 16:00 – 17:00 val. (prieš tai pranešus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2020-03-17d. imtinai teikti pasiūlymus dėl projekto galima el. paštu: info@archimodus.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-03-17d; 17:15h, Taikos g. 68A, Palanga.  Tel. +37061624011

Projektiniai pasiūlymai

Informacija atnaujinta 2020-02-28 10:27