Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie poilsio paskirties pastato Jūratės g. 17, Palanga rekonstravimo projektą

Informuojame apie poilsio paskirties pastato Jūratės g. 17, Palanga rekonstravimo projektą
2020-02-14

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Jūratės g. 15, Palanga, kadastrinis numeris : 2501/0027:264 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo paskirtis – Kita,

Naudojimo būdai: Rekreacines teritorijos; Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 02  Pastatas – Poilsio pastatas su gyvenamosiomis patalpomis butais  (Statinio klasifikatorius - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 7.13 ir dalies patalpų 6.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com

UAB “Ra studija” Įm/k 135821965 adresas Taikos pr. 21B, Kaunas.  Projekto vadovas/Architektas Rimas Adomaitis  tel: +370 68757772, Rimas@rastudija.com;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Palangos Agila“ įm.k: 252487910, Juratės g. 15, Palanga Tel.: 861022222, info@palangosbustas.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: S. Daukanto g. 21, Palanga ; +37068683590, +370 610 22222, 8:00 iki 17:00 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymai teikiami raštu adresu : Taikos pr. 21B, Kaunas;

emailu: Tomas@rastudija.com;

iki 2020-03-03 dienos 17:00 val. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas įvyks 2020-03-03 dieną 17:00 val. adresu S. Daukanto 21, Palanga,   

Viešbučio „Alka“ konferencijų salėje.

Aiškinamasis raštas

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-02-14 09:18