Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pasikeitusius reikalavimus dėl keliautojų izoliacijos / testavimo

Informuojame apie pasikeitusius reikalavimus dėl keliautojų izoliacijos / testavimo
2021-02-23

Nuo 2021-02-22 dienos įsigaliojo nauji reikalavimai dėl keliautojų izoliacijos / testavimo

1 lentelė. Reikalavimai dėl keliautojų izoliacijos / testavimo 

Priemonė

„ES+“ šalių piliečiams ir teisėtai jose gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams

Registracija NVSC svetainėje

Dar prieš atvykstant į Lietuvą, privaloma užpildyti NVSC anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte. (Pildo visi į Lietuvą atvykstantys asmenys)

Paveiktų šalių sąrašas

Kitos paveiktos šalys – visos EEE šalys + visos trečios šalys (išskyrus tas, kuriose 14 d. naujų atvejų rodiklis yra ≥ 500)

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės –  šalys, kuriose nustatytas naujų viruso mutacijų plitimas + šalys, kuriose 14 d. naujų atvejų rodiklis yra ≥ 500

Testavimas

48 val. testas arba atvykus (privalomas) (PGR arba antigeno testas)

yra išimčių

Izoliavimas

10 dienų (privaloma) (nepriklausomai nuo pirmo testo rezultatų), galimybė susitrumpinti ne anksčiau, kaip 7-tą dieną atlikus testą (PGR tyrimas, savo lėšomis)

yra išimčių

Išimtys (2 lentelė)
Vienodos iš visų šalių
Nereikia nei testo, nei izoliuotis

 • Vykstantiems per LT tranzitu
 • Persirgusiems 90 d. laikotarpiu (diagnozė patvirtinta PGR arba antigeno testu)
 • Vakcinuotiems

Išimtys (2 lentelė
Vienodos iš visų šalių
Nereikia testo, reikia izoliuotis

Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis

Išimtys (2 lentelė)
Vienodos iš visų šalių
Testas reikalingas, bet izoliuotis nereikia

Asmenims pagal profesijų sąrašą (2 lentelė)

Leidžiama palikti izoliacijos vietą

Izoliuoti asmenys gali palikti izoliacijos vietą numatytais atvejais (3 lentelė)

Reikalavimai pažymoms / testams

Dokumentas lietuvių, anglų ar rusų kalbomis

Izoliavimo sąlygos

Kitos paveiktos šalys – gali pasivaikščioti, izoliuotis atskirame kambaryje, kartu gyvenantiems izoliuotis nereikia.

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės –  pasivaikščioti negali, izoliuojasi atskirame bute. Jei izoliuojasi su artimaisiais, ir kartu gyvenantiems reikia izoliuotis tam pačiam laikui (nedarbingumas neišduodamas). Nuostata dėl šeimos narių izoliacijos netaikoma vežėjams.

Privaloma laikytis kitų izoliavimosi sąlygų.

 2 lentelė. Izoliacijos išimtys, atvykstantiems dėl žemiau nurodytų priežasčių

Išimčių grupės (atvykusiems iš bet kokios šalies, bet kokios šalies piliečiui),  kai kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu

Reikalavimai

asmenims, kurie naudojasi imunitetais ir privilegijomis pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių, 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, taip pat pagal kitas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teisės aktus, jų šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, taip pat oficialių delegacijų nariams, diplomatams

Testas privalomas (48 val.), izoliacija netaikoma

NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams

Testas privalomas (48 val.), izoliacija netaikoma

pareigūnams, vykdantiems ekstradicijos, asmenų perdavimo ar perėmimo užduotis

Testas privalomas (48 val.), izoliacija netaikoma

užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respublikos žvalgybos institucijas su nacionalinio saugumo užtikrinimu susijusiais tikslais, atitinkamai Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus leidimu

Testas privalomas (48 val.), izoliacija netaikoma

sveikatos priežiūros specialistams

Testas privalomas (48 val.), izoliacija netaikoma

jūrininkams

Testas privalomas (48 val.), izoliacija netaikoma

aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams, dalyvaujantiems tarptautiniuose turnyruose, kurių organizavimui nustatytos ir patvirtintos atskiros tarptautinės taisyklės dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo

Testas privalomas (48 val.),izoliacija netaikoma

iš Baltarusijos Respublikos grįžusiems Lietuvos Respublikos piliečiams – mokytojams, vykdantiems lituanistinį švietimą mokyklose Baltarusijoje bei dvasininkams, vykdantiems sielovadinį darbą Baltarusijoje;

Testas privalomas (48 val.), izoliacija netaikoma

pasienio darbuotojams, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantiems Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenims: vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams

Testas privalomas (7 d.), izoliacija netaikoma

tranzitu per Lietuvos Respubliką vykstantiems asmenims, kai Lietuvos Respublikoje užtikrinami tik būtinieji sustojimai (degalų papildymui, higienos poreikių užtikrinimui ir pan.) (kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu)

Nereikia nei testo, nei izoliacijos

asmenims, turintiems asmens sveikatos priežiūros  įstaigos pažymą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (patvirtinta PGR ar antigeno testu ne seniau nei prieš 90 d iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką) ar vakcinuoti pagal vakcinacijos schemą (kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu)

Nereikia nei testo, nei izoliacijos

ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliacija netaikoma)

Nereikia testo, taikoma izoliacija

 3 lentelė. Situacijos, kada izoliuotiems asmenims leidžiama palikti izoliacijos vietą

Leidžiama palikti izoliacijos vietą

Atvykus iš šalių, iš kurių taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

Atvykus iš kitų paveiktų šalių

 • nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl tam tikrų priežasčių ją turi pakeisti

Reikalingas NVSC leidimas pakeisti izoliacijos vietą

Reikalingas NVSC leidimas pakeisti izoliacijos vietą

 • nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą
 • organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientą
 • nuvykti į ASPĮ ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui
 • nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti
 • nuvežti savimi negalintį pasirūpinti asmenį į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms
 • aukšto meistriškumo sportininkai, aukšto meistriškumo sporto specialistai, aukšto meistriškumo sporto instruktoriai, sporto medicinos personalas, gali nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;
 •  Gali palikti izoliavimo vietą ir  darbo metu gali nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą: Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos Konfederacijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Andoros Kunigaikštystės, Monako Kunigaikštystės, San Marino Respublikos ir Šventojo Sosto (Vatikano miesto Valstybės) piliečiai ir teisėtai gyvenantys asmenys, užsieniečiai teisėtai gyvenantys Lietuvos Respublikoje, užsieniečius teisėtai gyvenantys valstybėse, kurios įtrauktos į Europos Sąjungos lygmeniu nustatytą trečiųjų šalių sąrašą, taip pat trečiųjų šalių piliečius, atvykstančius į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu,
 • Kurie yra ypatingos svarbos profesijų darbuotojai:
 1. paramedikai;
 2. asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, įskaitant vaikų, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros darbuotojus;
 3. su sveikata susijusių pramonės šakų mokslininkai;
 4. farmacijos ir medicinos priemonių pramonės darbuotojai;
 5. prekių tiekėjai, visų pirma vaistų, medicinos reikmenų, medicinos priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių, įskaitant jų įrengimą ir priežiūrą, tiekimo grandinės darbuotojai;
 6. informacinių ir ryšių technologijų specialistai;
 7. informacinių ir ryšių sistemų technikai ir kiti įrangos būtinosios priežiūros technikai;
 8. inžinerijos specialistai, pavyzdžiui, energetikos technikai, inžinieriai ir elektros inžinerijos technikai;
 9. ypatingos svarbos ar būtinosios infrastruktūros objektuose dirbantys asmenys;
 10. mokslo ir inžinerijos specialistai (įskaitant vandens įrenginių technikus);
 11. apsaugos tarnybų darbuotojai;
 12. ugniagesiai, policijos pareigūnai, kalėjimų prižiūrėtojai, apsaugos pareigūnai, civilinės saugos darbuotojai;
 13. maisto gamybos ir perdirbimo bei susijusių sričių specialistai ir techninės priežiūros darbuotojai;
 14. maisto ir susijusių produktų mašinų operatoriai (įskaitant maisto gamybos operatorius);
 15. žvejai;
 16. ypatingos svarbos funkcijas atliekantys viešųjų institucijų, įskaitant tarptautines organizacijas, darbuotojai;
 17. asmenys, keliaujantys dėl verslo priežasčių;
 18. savo tarnybines pareigas vykdantys žurnalistai;
 19. komandiruoti darbuotojai ir sezoniniai darbuotojai;
 20. ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;
 21. menininkai (kūrėjai, atlikėjai, kultūros operatoriai ir kt.), dalyvaujantys profesionaliojo meno veikloje.

Reikalingas NVSC informavimas
(nereikia – skubiai pagalbai gauti)

NVSC informavimas nereikalingas

 • anksto užsiregistravus Karštąja koronaviruso linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar nuvežti ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį

NVSC informavimas nereikalingas

NVSC informavimas nereikalingas

 • dalyvauti savo vestuvėse

Neleidžiama

NVSC informavimas nereikalingas

 • gyvenantys ar dirbantys užsienyje, taip pat asmenys, kuriems būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais, gali išvykti iš Lietuvos nepraėjus izoliavimo laikotarpiui

Informuoti NVSC ne vėliau, kaip 24 val. iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos
https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos

Informuoti NVSC ne vėliau, kaip 24 val. iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos
https://nvsc.lrv.lt/pranesimas-apie-isvykima-is-lietuvos

 Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės:

 • Airija 
 • Albanijos Respublika
 • Andoros Kunigaikštystė
 • Bahreino Karalystė
 • Brazilijos Federacinė Respublika
 • Čekijos Respublika
 • Danijos Karalystė
 • Estijos Respublika
 • Ispanijos Karalystė
 • Izraelio Valstybė
 • Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 
 • Juodkalnija
 • Latvijos Respublika
 • Libano Respublika
 • Monako Kunigaikštystė
 • Nyderlandų Karalystė
 • Pietų Afrikos Respublika
 • Portugalijos Respublika
 • San Marino Respublika
 • Sent Lusija
 • Seišelių Respublika
 • Slovakijos Respublika
 • Slovėnijos Respublika
 • Terksas ir Kaikosas*
Informacija atnaujinta 2021-02-23 13:10
lt
en ru