Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Keičiasi Triukšmo valdymo reglamentavimas. Palangos miesto savivaldybės taryba patvirtino naujas Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklės

2017-01-03

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo redakcija – pasikeitė keičiasi dienos, nakties ir vakaro triukšmo rodiklių apibrėžtys, sugriežtintos triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus, kontrolės nuostatos ir kt.

2016 m. gruodžio 29 d. Palangos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. T2-302 patvirtino Triukšmo prevencijos Palangos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisykles. Naujos taisyklės parengtos remiantis įsigaliojus pasikeitusioms LR triukšmo valdymo įstatymo nuostatoms, atsižvelgiant į nuolat besikartojančius gyventojų skundus bei kompetentingų įstaigų išreikštas pastabas ir pasiūlymus.
Taisyklių tikslas – reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio ir užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę.
Naujosiose taisyklėse pakeistas dienos, vakaro, nakties laiko reglamentavimas. Pagal patvirtintas taisykles bei galiojančius teisės aktus dienos laikas yra nuo 7 val. iki 19 val., vakaro laikas – nuo 19 val. iki 22 val., o nakties laikas – nuo 22 val. iki 7 val.
Taisyklėse įtvirtinta nuostata, kuri numato, kad viešosiose vietose nuo 24 val. iki 7 val. draudžiama leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, kai garsas sklinda į išorinę aplinką, išskyrus renginių metu, kai yra gautas Savivaldybės leidimas.
Pažymima, kad draudžiama skleisti garsinę reklamą laikinose ir stacionariose prekybos paslaugų teikimo vietose bei transporto priemonėse, išskyrus reklamą, skleidžiamą renginių ar švenčių metu, taip pat – visuomenės poreikiams skirtą reklamą bei specialiųjų tarnybų garsinę informaciją.
Į taisykles įtraukti nauji draudimai, kuriais draudžiama naudoti judrius triukšmo šaltinius, rankinius ir mechaninius prietaisus, keliančius triukšmą.
Dar viena nauja taisyklių nuostata – uždarose patalpose, kai langai, durys ar kitos angos yra uždarytos, galima leisti muziką, groti muzikiniais instrumentais, skleisti garsinę informaciją, reklamą ir kitus triukšmo šaltinius, kai neviršijami galiojančioje Lietuvos higienos normoje nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.
Taisyklėse patikslinama nuostata, kad nuo 7 val. iki 24 val. leidžiama be specialios garso stiprinimo aparatūros muzikuoti lauke prie viešojo maitinimo, pramogų įrenginių tik tiek, kiek netrikdo kitų asmenų ramybės, poilsio, miego ar darbo ir (arba) neviršija galiojančioje Lietuvos higienos normoje patvirtintų triukšmo ribinių dydžių.
Naujose taisyklėse įtvirtinta nuostata apriboti žaidimų, cirkų ir kitų atrakcionų  veikimo laiką – nuo 9 val. iki 24 val., kai neviršijami galiojančioje Lietuvos higienos normoje nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.
Patikslinta ir nuostata dėl prekių pristatymo ir krovos darbų vykdymo prekybos įmonėse, kurios įsikūrusios arčiau kaip 300 m nuo gyvenamųjų namų, ligoninių, sanatorijų ir kitų gydymo įstaigų. Prekių pristatymo ir krovos darbus tokiose įmonėse draudžiama vykdyti nuo 21 val. iki 6 val., o nuo 6 val. iki 21 val. galima neviršijant galiojančioje Lietuvos higienos normoje patvirtintų triukšmo ribinių dydžių ir netrikdant asmenų ramybės, poilsio ar darbo.
Patikslinta taisyklių nuostata dėl tvarkymo, valymo privačios teritorijos, ūkio darbų atlikimo (malkų, žolės pjovimas ar kt.), kurie gali būti atliekami darbo dienomis nuo 8 val. iki 21 val., o šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis gali būti vykdoma 10-19 val. (išskyrus miesto tvarkymo paslaugoms atlikti būtinus veiksmus).
Į taisykles įtvirtinama dar viena nauja nuostata – dėl triukšmingų žaidimų sporto aikštynuose, apribojant jų veikimo laiką nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. – nuo 8 val. iki 23 val., o nuo  rugsėjo 16 d. iki gegužės 14 d. – nuo 8 val. iki 22 val., išskyrus varžybų, čempionato ar kitų renginių metu, kai yra išduodamas Savivaldybės leidimas.
Naujai patvirtintose taisyklėse reglamentuotas fizinių ir juridinių asmenų vykdomų statybų, rekonstrukcijų, remonto veiklos laikas pagal sezoniškumą, kai skleidžiamas triukšmas neigiamai veiktų žmonių sveikatą, darbą, poilsį ar miego kokybę. Statybų, rekonstrukcijų, remonto veikla gali būti vykdoma nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. – darbo dienomis nuo 9 val. iki 19 val. ir nuo rugsėjo 16 d. iki gegužės 14 d. – darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. (šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis draudžiama).