Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Išleistas Palangos miesto savivaldybės direktoriaus įsakymas dėl interesantų aptarnavimo savivaldybėje karantino laikotarpiu

2020-05-21

2020 m. gegužės 21 dieną išleistas Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-678 "Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių palangos miesto savivaldybės administracijoje", kurio 1 dalyje nurodoma interesantų aptarnavimo tvarka.

Įsakyme nurodoma, kad:

"Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimą Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“, atsižvelgdama į pratęstą karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje terminą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 451 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“):

  1. Nustatau, kad iki karantino režimo trukmės pabaigos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 6 punkte, Palangos miesto savivaldybės administracijoje darbas organizuojamas ir interesantai aptarnaujami nuotoliniu būdu arba, jeigu tai neįmanoma, – Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, užtikrinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu nustatytas būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokia seka:

1.1. asmenys prioriteto tvarka aptarnaujami nuotoliniu būdu Palangos miesto savivaldybės administracijos darbo valandomis susisiekus su administracinę paslaugą teikiančiais darbuotojais www.palanga.lt svetainėje nurodytais kontaktais;

1.2. paaiškėjus, kad administracinė paslauga negali būti suteikta nuotoliniu būdu, valstybės tarnautojas interesantą užregistruoja priėmimui Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose. Ribojant vienu metu aptarnaujamų asmenų skaičių, interesantui rezervuojamas konkretus atvykimo laikas ir užtikrinami saugos reikalavimai. Interesantai po vieną aptarnaujami Palangos miesto savivaldybės administracijos veiklos ir socialinės rūpybos klausimais interesantų priėmimo patalpose, esančiose Vytauto 112, Palangoje, civilinės metrikacijos klausimais – Kęstučio g. 19, Palangoje. Interesantui aptarnauti skiriamas ne mažesnis kaip 10 kv. m patalpų plotas apribojant valstybės tarnautojo fizinį kontaktą su interesantu, išlaikant ne mažesnį kaip 2 m atstumą vienas nuo kito. Valstybės tarnautojai kontaktuodami su interesantais ir interesantai privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Rekomenduojama kontakto su interesantu trukmė – iki 15 minučių. Neaptarnaujami interesantai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių arba nedėvintys burną ir nosį dengiančių apsaugos priemonių."

Informacija atnaujinta 2020-05-21 15:21
lt
en ru