Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie parengtą "Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr. 44, koregavimo žemės sklypuose perkūno g. 10, 10a Palangoje supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d

Informuojame visuomenę apie parengtą "Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo...
2023-12-06

INFORMUOJAME VISUOMENĘ APIE PARENGTĄ "LINO" GYVENAMOJO KVARTALO DETALAUS IŠPLANAVIMO PROJEKTO, PATVIRTINTO 1994-09-23 PALANGOS MIESTO TARYBOS SPRENDIMU NR. 44, KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE PERKŪNO G.10,10A PALANGOJE SUPAPRASTINTA TVARKA PAGAL LR TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 28STR. 9D.

Koreguojami šio detaliojo plano užstatymo zona, statybos riba ir įvažiavimo į sklypą vieta. koregavimas ir susisiekimo komunikacijų koregavimas.

Planavimo organizatorius Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
Detaliojo plano rengimo iniciatorius: T. Š. ir M/B „Turto vystymo sprendimai“
Detaliojo plano rengėjas: Stasys Juška, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1099538

Planuojamos teritorijos adresas: Perkūno g. 10, Perkūno g. 10A, Palanga.

Planavimo procese SPAV neatliekamas, nes planavimo tikslai, vadovaujantis LRV nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo", nėra SPAV vertinimo objektas. Planavimo procese koncepcija nerengiama.

Susipažinti su parengtais sprendiniais galima interneto svetainėje www.palanga.lt; Palangos miesto savivaldybėje adresu Vytauto g. 112, Palanga ir adresu: Vytauto g. 120-1, Palangoje, iš anksto susitarus tel. +370 68795505. Pasiūlymus galima teikti nuo 2023-12-06 iki 2023-12-20 imtinai (10 darbo dienų).

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui ar rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

 

 

Informacija atnaujinta 2024-01-03 14:40