Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie viešbučių paskirties pastato (viešbutis su restoranu) paskirties keitimo į gyvenamąją - trijų ir daugiau butų (gyvenamasis namas su prekybos patalpomis), Vytauto g.80, Palangoje, projektą

2020-05-13

Statinio pavadinimas:

Viešbutis su restoranu, (būsimas pav.: Gyvenamasis namas su prekybos patalpomis), unikalus Nr. 4400-2467-9110

Žemės sklypas:

Kad.nr.2501/0032:92 yra kitos paskirties, nustatyti naudojimo būdai – Rekreacinės teritorijos,  Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinio, žemės sklypo adresas:

Vytauto g. 80, Palanga

Statinio kategorija

Neypatingasis statinys

Statybos rūšis:

Paskirties keitimas (statybos darbai neatliekami)

Statinio paskirtis

Viešbučių, (būsima paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų))

Statytojas:

UAB Jūros investicijos, į.k.304076945, administracija@vici.eu , tel. 8-659-62878, Ukmergės g. 128, Vilnius

Projekto rengėjas:

UAB Homo Novus, į.k. 134026259, info@homonovus.lt, tel. 8-657-77277, Kumelių g. 15-1, Kaunas

Projekto vadovas:

Gytis Akstinas, diplomo Nr. A008132, info@homonovus.lt, tel. 8-657-77277

Projektinių pasiūlymų paskirtis:

Informuoti visuomenę apie statinio paskirties keitimą.

Projektinių pasiūlymų sudėtis:

Projektuojamas viešbučių paskirties pastato paskirties keitimas į gyvenamąją (3 ir daugiai butų), esamus apartamentus performuojant atskirais turto objektais – butais. Suformuojamas atskiras prekybos paskirties turto objektas – prekybos patalpos. Esamos dviračių saugyklos suformuojamos kitos (pagalbinio ūkio) paskirties turto objektais. Pastate statybos darbai neatliekami. Įrengiamos 8 automobilių parkavimo vietos žemės sklypo kad. Nr. 2501/0032:92 rytinėje dalyje.

Projektiniai pasiūlymai viešinami:

Palangos m. savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt nuo 2020-05-13 iki 2020-05-28

Visuomenės atstovų pasiūlymų pateikimas:

Suinteresuoti visuomenės atstovai savo motyvuotus pasiūlymus gali pateikti nuo 2020-05-13 iki 2020-05-28

Paštu:  Kumelių g. 15-1, Kaunas, LT-44281

Elektroniniu paštu: info@homonovus.lt

Viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas dėl paskelbtos ekstremalios situacijos vyks nuotoliniu būdu 2020-05-29d. 16:00 val.

Viešo susirinkimo nuoroda: https://zoom.us/j/4287973108?pwd=UFBpQkczR2tlQWR2TlBSc1A4YWJ1QT09

susirinkimo ID: 428 797 3108, prisijungimo kodas: 7Dukem

Dėl instrukcijų ir pagalbos prisijungiant prie viešo susirinkimo kreiptis el.paštu info@homonovus.lt, arba tel.nr. 8-657-77277

Projektiniai pasiūlymai

Informacija atnaujinta 2020-05-13 15:22