Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie poilsio paskirties pastato (pirties) unik. Nr.4400-0940-7490, Mokyklos g.50a, Palangoje rekonstravimo projektą

Informuojame apie poilsio paskirties pastato (pirties) unik. Nr.4400-0940-7490, Mokyklos g.50a,...
2019-11-21

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:  Mokyklos g. 50a, Palanga,  (kad. Nr. 2501/0010:167)
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas komercinė
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis esama- poilsio

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “URBAN ARCHITECTS”, Antakalnio 4A, Vilnius, el. p. info@urbanarchitects.lt, tel. nr. 8 5 238 3383
Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Pajūrio sodyba“, Mokyklos g. 50a, Palanga, el. p. riepsas.arunas@timegroup.eu

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2019-12-11 , Mokyklos g. 50a, Palanga ; +370 633 22777  arba  el.p  [email protected]

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-12-11 , Mokyklos g. 50a, Palanga ; +370 633 22777  arba  el.p  [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) 2019 m  gruodžio mėn. 11 d. 18.00 val.  Mokyklos g. 50a, Palanga,

Projektinis pasiūlymas

Vaizdinė informacija

 

Informacija atnaujinta 2019-11-21 13:53