Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie patalpos (unik. nr. 4400-5366-7359:5444) Vanagupės g. 33B-9, Palangoje iš poilsio paskirties į gyvenamąją paskirtį keitimo projektą

2020-05-18

Statinių statybvietės adresas – Palanga, Vanagupės g. 33B-9, žemės sklypo kad. Nr. 2501/0021:155.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma naudojimo paskirtis ir būdas – esama žemės paskirtis – kita; naudojimo būdas –rekreacinės teritorijos. Žemės paskirtis ir naudojimo būdas išlieka esami.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai – Pastatas - poilsio pastatas su gyvenamosiosmis patalpomis (butas) (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“), neypatingas statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio Projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris – Nomeda Černiauskienė, vykdanti individualią veiklą, projekto vadovas – Nomeda Černiauskienė, baklauro diplomas BG 009330 el. paštas: nomeda.v@gmail.com, tel. 865791891.

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: projekto vadovas – Nomeda Černiauskienė, baklauro diplomas BG 009330 el. paštas: nomeda.v@gmail.com, tel. 865791891.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris) – Genovaitė Bernotaitienė, įgaliotas asmuo Darius Butvydas tel. 860070194

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, Savivaldybės interneto svetainės adresas – su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2020-05-15 iki 2020-06-01 adresu Klaipėda, Anykščių g. 9, darbo dienomis nuo 12.00 iki 18.00 val. Kontaktinis asmuo - Nomeda Černiauskienė, el. ir Savivaldybės interneto svetainėje www.palanga.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų – pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų raštu teikiami nuo 2020-05-15 iki 2020-06-01 adresu Klaipėda, Anykščių g. 9, arba el. paštu nomeda.v@gmail.com ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas) – viešas susirinkimas numatomas 2020-06-01 17.15 val. Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto 112 (savivaldybės patalpose) kabinetą pasitikslinti tel.865791891. Karantino metu viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Prisijungimas:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79375723557?pwd=WGp0WHFUaSt2RkVMU3ROZXFrTUtCQT09

Meeting ID: 793 7572 3557

Password: 0MVTbU

Aiškinamasis raštas

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-05-18 10:00