Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Vienbučio gyvenamojo namo Aukštaičių g. 12, Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-10-02

Informuojame apie parengtus „Vienbučio gyvenamojo namo Aukštaičių g. 12, Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus

Informuojame, kad  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė”  VIII skyriaus 60 punkto nuostatomis,  visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus yra skelbiamas „Vienbučio gyvenamojo namo Aukštaičių g.12,Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas: Aukštaičių g.12, Palanga

Žemės sklypo esama paskirtis ir naudojimo būdas.

Paskirtis-kita, naudojimo būdas-mažaaukščių gyv. namų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija.

Statinių naudojimo paskirtis –gyvenamoji

Statinio tipas - neypatingas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus

Dalius Paliukaitis , 868715116; diarchas@gmail.com

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius):

Dalius Paliukaitis                diarchas@gmail.com

Statytojas A.R.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima paskambinus telef. 8 687 15116, arba prašius prašymą  į el. paštą diarchas@gmail.com. Projektiniai pasiūlymai bus išsiųsti interesantui el. paštu per 1 darbo dieną.

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2023.10.19 d. 16 val.,  diarchas@gmail.com; 8 687 15116

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

2023-10-19  16.00 val.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/82466161374?pwd=lNhrUUMX14LsCX3EGz9edOOaisD5hk.1

Meeting ID: 824 6616 1374

Passcode: 0rHLL6

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija  1

Vizualizacija 2

Informacija atnaujinta 2023-10-04 09:04