Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus vandentiekio, nuotekų tinklų, kiemo aikštelės, gatvės (Šventosios g.), ir gatvės atkarpos nuo Šventosios g. iki Šventosios g. 34T , Palangoje, projektinius pasiūlymus

2022-06-23

Informuojame apie statinio – VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ TINKLŲ, KIEMO AIKŠTELĖS, GATVĖS (ŠVENTOSIOS G. 34A, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, 34I, 34J, 34K, 34L, 34M, 34O, 34P, 34R, 34S, 34T, 26, 26A) IR GATVĖS ATKARPOS NUO ŠVENTOSIOS G. IKI ŠVENTOSIOS G. 34T, PALANGOS M., PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, kuriam vadovaujantis STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė " 13 priedo, punkto 3.2 reikalavimais, visuomenė informuojama apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą.

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės;

Šventosios g. 34A, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, 34I, 34J, 34K, 34L, 34M, 34O, 34P, 34R, 34S, 34T, 26, 26A ir ir gatvės atkarpos nuo Šventosios g. iki Šventosios g. 34T, Palangos m;

Žemės sklypo kadastrinis numeris 2501/0011:202; 2501/0011:203; 2501/0011:204; 2501/0011:205; 2501/0011:206; 2501/0011:207; 2501/0011:208; 2501/0011:209; 2501/0011:210; 2501/0011:211; 2501/0011:212; 2501/0011:213; 2501/0011:214; 2501/0011:215; 2501/0011:216; 2501/0011:217; 2501/0011:218; 2501/0011:219; 2501/0011:220; 2501/0011:221; 2501/0011:222.

Žemės sklypo geografinės koordinatės X = 6214175.65; Y = 318729.00;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Susisiekimo komunikacijos. Naujo statinio statyba.

Inžineriniai tinklai. Naujo statinio statyba.

Kiti inžineriniai statiniai. Naujo statinio statyba.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita.

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);

Projektuotojas – MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

Projekto vadovas – Egidijus Valutis, el. pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Dilenus“, į. k. 303890371, Vėjo g. 54, Kaunas, tel. Nr. +370 656 65124.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-07-14 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. adresu Turgaus g. 37-5, Klaipėda ir savivaldybės interneto svetainėje https://www.palanga.lt/skelbimai/6437;

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu visuomenės atstovai gali teikti iki 2022-07-14, 15.00val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui - MB „Amber Pro“, el.pašto adresas – info@amberpro.eu; tel. +37065474744;

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas);

Viešas susirinkimas vyks 2022-07-14, 15.00 val. nuotoliniu būdu.

Transliacijos nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/83120958971?pwd=VkxGdlFZMVFpbGRsZkZhclN3TUx1Zz09

Susirinkimo ID:  831 2095 8971

Prisijungimo kodas: amberpro

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-11-10 11:03