Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Keturių dvibučių gyvenamųjų namų Žiemgalos g. 6, Palangos m., statybos projektas“projektinius pasiūlymus

2022-01-17

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas "Keturių dvibučių gyvenamųjų namų Žiemgalos g. 6, Palangos m., statybos projektas", projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Žiemgalos g. 6 / Rasos g. 5., Palangos m., (Sklypo Kad. Nr. 2501/0016:342)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas, pobūdis:

Kita / gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dvejoms šeimoms (6.2.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas Vytautas Grykšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1945, išduotas nuo

2021-03-03), tel. Nr. 8 622 88580, el. p. gryksas@yahoo.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): R.B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kretingos g. 54, Palangoje, darbo dienomis (prieš tai suderinus laiką) 14:00 - 18:00 iki 2022-02-04

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2022-02-04 el. p. gryksas@yahoo.com, tel. Nr. 8 622 88580,

Kretingos g. 54, Palangos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas numatomas 2022-02-04, 14:45 val. Palangos miesto savivaldybėje (Vytauto g. 112, Palanga, Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, projektinių pasiūlymų viešinimas galimai bus vykdomas elektroninėje erdvėje („Skype“ platformoje) adresu:

https://join.skype.com/OsOU8Czs84xj

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-11-10 11:15