Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Administracinės ir kitos paskirties pastatų rekonstravimo Vytauto g. 4, Palangoje projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-10-11

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „Administracinio pastato (Un. Nr. 2597-9002-3010) rekonstravimo į SPA su apartamento tipo viešbučiu, administracinio pastato (Un. Nr. 2597-9002-3010) rekonstravimo į svečių namus, boilerinės (Un. Nr. 4400-1615-8537) rekonstravimo į svečių namus, garažo pastato (Un. Nr. 4400-1615-8380) rekonstravimo į svečių namus, garažo pastato (Un. Nr. 4400-1615-8380) rekonstravimo į svečių namus, pastato – šaudyklos (Un. Nr. 4400-1615-8759) rekonstravimo į poilsio paskirties pastatą, pastato – Sandėlio (Un. Nr. 4400-1615-8859) rekonstravimo į poilsio paskirties pastatą ir poilsio pastatų Vytauto g. 4, Palangoje (sklypo kad. Nr. 2501/0035:0004), projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vytauto g. 4, Palanga, sklypo kad. Nr. 0101/0100:2115

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatai; Poilsio paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB “AEXN” projekto vadovas, architektas Martynas Mankus, martynas@aexn.lt, 8-616-26831

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vytauto 4, UAB, Sodo tak. 6, Ringaudų k., LT-53348 Kauno r.; Įmonės kodas 305434936; El. paštas: kestas@duliuksa.lt; Telefonas: +37068632376

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „AEXN“, A. Strazdelio g. 3-101, Vilnius, 8-616-2683, darbo dienomis 9.00-17.00 val. iki spalio 28 d.

Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.palanga.lt/skelbimai/6437/_2022

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  1. paštu martynas@aexn.lt iki spalio 28 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2022 m. spalio 28 d. 16.00 val.  Palangos miesto sav., Palanga, Vytauto g. 112

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-10-14 15:13