Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus 5 dvibučių gyvenamųjų namų ir pagalbinio ūkio pastato Kutninkų g. 34, Palangoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus

2021-03-24

Informuojame apie parengtus 5 dvibučių gyvenamųjų namų ir pagalbinio ūkio pastato Kutninkų g. 34, Palangoje, statybos projekto projektinius pasiūlymus

Objekto pavadinimas: „5 dvibučių gyvenamųjų namų ir pagalbinio ūkio pastato Kutninkų g. 34, Palangoje, statybos projektas“.

Statybos adresas: Palanga, Kutninkų g. 34

Statinio naudojimo paskirtis: Gyvenamosios paskirties pastatai

Projektuotojas: UAB “Bertauskio projektai ”, (Eitkūnų g. 8B-2, LT-48181 Kaunas, direktorius Mantas Bertauskis, tel.nr.: +37062061131, el. p.: mantas@bertauskis.lt)

Projekto vadovas, autorius - Mantas Bertauskis (el. p.: mantas@bertauskis.lt), projektą parengė – Aurimas Galvelis.

Statytojas: A. K.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: https://palanga.lt/search?q=projektiniai

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projekto teikti: raštu UAB “Bertauskio projektai“ Eitkūnų g. 8B-2, LT-48181 Kaunas, el. p.: aurimas@bertauskis.lt, iki 2021 m. balandžio mėn. 13 d.

Viešas susirinkimas vyks:  Vytauto g. 112, Palanga 2021-04-13 15.00 val. Esant karantinui viešas surinkimas vyks nuotoliniu būdu programos teams pagalba 2021 m. balandžio mėn. 13 d. 15:00 val, pridedama nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U4MTU1NWYtM2FkYi00NGUxLTgyZGEtZmU0YTk3M2Q0MDEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dee2fc8e-69ef-4a6f-8e9d-84cc3189c5e6%22%2c%22Oid%22%3a%222745e457-7cee-4121-ac7e-c7de643b82f2%22%7d

Projektiniai pasiūlymai.

Vizualizacija.

Informacija atnaujinta 2021-03-24 13:05
lt
en ru