Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus Pagalbinio ūkio paskirties pastato paskirties keitimo į vienbutį gyvenamąjį namą Kunigiškių g. 11F Palangoje

Informuojame apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių...
2020-04-21

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas Pagalbinio ūkio paskirties pastato paskirties keitimo į vienbutį  gyvenamąjį namą Kunigiškių g. 11F Palangoje, rekonstravimo  projektinių pasiūlymų  visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:  Kita, naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Esama statinio naudojimo paskirtis - (7.17.) pagalbinio ūkio paskirties pastatai. Būsima statinio  naudojimo paskirtis- (6.1.) gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai, vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: Margarita Juškienė, vykdanti veiklą pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 700207, Projekto vadovas: Margarita Juškienė, atestato Nr. A184.

Statytojas fizinis asmuo : K. P.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB S. Juškos architektūros studija patalpose, M. Valančiaus g.21 Kaune, darbo dienomis 9.00-12.00, 13.00- 18.00 val., iki 2020-05-08, iš anksto susitarus tel.: 8-670-16280.

Pasiūlymai dėl rengiamo projekto iki viešo susirinkimo teikiami projektuotojui elektroniniu paštu: margarita.juskiene@gmail.com, registruotu paštu: UAB S. Juškos architektūros studija, M.Valančiaus g.21 LT-44275 Kaunas, Margaritai Juškienei.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-05-11, 18.00 val. adresu:   Kunigiškių g. 11F Palangoje.

Karantino metu vaizdo konferencijos būdu, jungiantis per paskyrą:

https://meet.lync.com/auresta/margarita/QZV106ND

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2020-04-21 16:02