Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Administracinio pastato, Unikal nr.: 2599-3002-0020, Jūratės g. 15, rekonstravimo keičiant paskirtį į Poilsio projektas

Administracinio pastato, Unikal nr.: 2599-3002-0020,  Jūratės g. 15,  rekonstravimo keičiant...
2020-01-20

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Jūratės g. 15, Palanga, kadastrinis numeris : 2501/0027:264 Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Žemės sklypo paskirtis – Kita,

Naudojimo būdai: Rekreacines teritorijos; Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 01 Pastatas – Administracinis pastatas su gyvenamosiomis patalpomis butais,

Paskirtis keičiama į Poilsio su gyvenamosiomis patalpomis – butais.

Statinio klasifikatorius - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, dabartinė paskirtis -7.2 (administracinė)  ir dalies patalpų 6.3 (gyvenamoji) , keičiama į 7.13 (poilsio) ir dalies patalpų 6.3 (gyvenamoji)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Tomas Račkauskas, Tel : +37068683590; tomas@rastudija.com

UAB “Ra studija” Įm/k 135821965 adresas Taikos pr. 21B, Kaunas.  Projekto vadovas/Architektas Rimas Adomaitis  tel: +370 68757772, Rimas@rastudija.com;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „Palangos Agila“ įm.k: 252487910, Juratės g. 15, Palanga Tel.: 861022222, info@palangosbustas.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: S. Daukanto g. 21, Palanga ; +37068683590, +370 610 22222, 8:00 iki 17:00 Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymai teikiami raštu adresu: Taikos pr. 21B, Kaunas; Jūratės g. 15,  Palanga

emailu: [email protected]; info@palangosbustas.lt

iki 2020-02-04 dienos 17:00 val. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešas susirinkimas įvyks 2020-02-04 dieną 17:00 val. adresu S. Daukanto 21, Palanga,   

Viešbučio „Alka“ konferencijų salėje.

Projektiniai pasiūlymai.

Informacija atnaujinta 2020-01-20 09:31