Ieškoti

Iš viso rezultatų:

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33a, Palangoje, darbotvarkė

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. lapkričio...
2023-11-16

10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio, vyksiančio 2023 m. lapkričio 23 d. 9 val. Savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33a, Palangoje, darbotvarkė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 ir 12 dalimis, Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-41 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 47.1 ir 48.1 punktais,

sušaukiu 10-ojo šaukimo Palangos miesto savivaldybės tarybos 7-ąjį posėdį, kuris vyks 2023 m. lapkričio 23 d. 9 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos salėje, Gintaro g. 33A, Palangoje, ir teikiu svarstyti klausimus:

 1. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-245 „Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės iniciatyvų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 2. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ papildymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 3. Dėl Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti sudarymo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 4. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 5. Dėl Tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2024 metams“ pakeitimo. Pranešėja – Aušra Kedienė.
 6. Dėl Palangos moksleivių klubo nuostatų patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
 7. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-204 „Dėl Palangos lopšelio-darželio „Sigutė“ nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
 8. Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėja – Laima Valužienė.
 9. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte įgyvendinant 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 10. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-185 „Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T2-279 „Dėl Neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo. Pranešėja – Irena Šatkauskienė.
 11. Dėl Palangos miesto savivaldybės koncesijos suteikimo procedūros organizavimo bei koncesijos sutarties vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjas – Petras Kaminskas.
 12. Dėl pritarimo poilsio namų „Auska“ komplekso koncesijos tikslingumo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė.
 13. Dėl atstovo delegavimo į Klaipėdos apskrities regioninę kultūros tarybą. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 14. Dėl Palangos kultūros ir jaunimo centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 15. Dėl Palangos miesto savivaldybės garbės ženklo suteikimo ir premijos skyrimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 16. Dėl reprezentacinių Palangos miesto renginių sąrašo patvirtinimo. Pranešėjas – Robertas Trautmanas.
 17. Dėl Palangos miesto savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano patvirtinimo. Pranešėja – Reda Kairienė.
 18. Dėl valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Palangos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 19. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninei. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 20. Dėl Palangos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos patikėjimo teise valdomų savivaldybės patalpų nuomos. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 21. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“ pakeitimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 22. Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybės nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 23. Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Kęstučio g. 17, Palangoje, perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis VšĮ Antano Mončio meno muziejui. Pranešėjas – Kostas Jakubauskas.
 24. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjas – Eimutis Židanavičius.

Meras                                                                                      Šarūnas Vaitkus

Informacija atnaujinta 2023-11-16 15:17