Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-11-26
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 9
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-197 1 punkto pakeitimo. Pranešėjai: Emilija Lapėnienė Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Palangos renginiai“ steigimo ir įstatų patvirtinimo. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-218 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-279 pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-361 pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl vienkartinės paramos skyrimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos turizmo informacijos centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl pritarimo įgyvendinti projektą ,,Socialinio būsto fondo plėtra Palangos miesto savivaldybėje“. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos suteikimo UAB `Palangos komunalinis ūkis“. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatos suteikimo K. Geco prekybos įmonei. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. Pranešėjai: Eugenija Petravičienė Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Klaipėdos pl. 44A, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos netvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos prie žemės sklypo Kregždžių g. 26, Palangoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į N4 rajoną, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:99 (prie Kuršių tako), Palangoje, dalį. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0003:99 (prie Kuršių tako), Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl Kunigiškių teritorijos, Palangos miesto bendrajame plane pažymėtos kaip K6 ir K9 kvartalai, architektūrinės-urbanistinės sistemos ir kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru