Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: TARYBOS POSĖDIS
Data: 2015-10-22
Pirmininkas: Šarūnas Vaitkus
Numeris: 8
Būsena: Baigtas

Transliacija

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu. Pranešėjai: Žaneta Žulkuvienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 pakeitimo. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl pritarimo taikos sutarties projektui. Pranešėjai: Vytautas Korsakas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2015 metų biudžeto patikslinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, nustatymo ir patvirtinimo. Pranešėjai: Regina Garadauskienė Pavadinimas: Dėl Komisijos fizinių ir juridinių asmenų mokesčių lengvatų prašymams nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti sudarymo. Pranešėjai: Akvilė Kilijonienė Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos sporto centrui. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl turto perdavimo Palangos miesto globos namams. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl sutikimo perimti nuosavybėn valstybės turtą ir jo perdavimo Palangos senajai gimnazijai. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl bendradarbiavimo sutarties. Pranešėjai: Pavadinimas: Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Palangos kurorto muziejuje patvirtinimo. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo. Pranešėjai: Milda Gedvilienė Pavadinimas: Dėl integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) projekto. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto socialinių paslaugų centro nuostatų pakeitimo. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl finansinių normatyvų. Pranešėjai: Genutė Kavarzienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-214 papildymo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl neformaliojo vaikų švietimo mokyklų direktorių tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo 2015–2016 mokslo metams. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2011 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T2-205 pakeitimo. Pranešėjai: Laima Valužienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T2-165 papildymo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl žemės sklypo Bangų g. 31, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta Pavadinimas: Dėl teritorijos tarp žemės sklypų Jūros g. 2A, 4, 4A, 2E, 2, Palangoje, detaliojo plano patvirtinimo. Pranešėjai: Vidmantas Danta
lt
en ru