Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 41-ASIS POSĖDIS
Data: 2022-08-25
Pirmininkas: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Numeris: 41
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Ilona Pociuvienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Martynas Girininkas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Renata Štombergienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl komitetų sudarymo“ pakeitimo. Pranešėjai: Petras Kaminskas Pavadinimas: Dėl atstovo delegavimo į regioninę kultūros tarybą. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų patvirtinimo. Pranešėjai: Vytautas Indreika Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl gyventojų pajamų mokesčio, mokamo už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų dydžių ir lengvatų nustatymo 2023 metams. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos“ pakeitimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-14 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams“ pakeitimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl Tarybos 2016 m. gruodžio 29 d. sprendimo Nr. T2-293 „Dėl Palangos miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Renata Jucienė (Budrytė) Pavadinimas: Dėl paslaugos lengvatos suteikimo Lietuvos kurčiųjų sporto komitetui. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl paslaugos lengvatos suteikimo Lietuvos krepšinio veteranų lygai. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl Palangos senosios gimnazijos nuostatų patvirtinimo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų priskyrimo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl klasių ir mokinių skaičiaus Palangos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2022–2023 mokslo metams patvirtinimo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normų patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl priėmimo į Palangos sporto centrą ir sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl Palangos sporto centro grupių ir mokinių skaičiaus nustatymo 2022–2023 mokslo metams. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Nijolė Vargonienė Pavadinimas: Dėl 2016 m. gruodžio 28 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. DB-70 atnaujinimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo Palangos senajai gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas