Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Tarybos posėdžių paieška

Posėdžio pavadinimas: 9-OJO ŠAUKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 40-ASIS POSĖDIS
Data: 2022-06-30
Pirmininkas:
Numeris: 40
Būsena: Baigtas

Transliacija

Nariai

Vardas, Pavardė
Ar dalyvavo?
Nedalyvavimo priežastis
Vardas, Pavardė: Arvydas Dočkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Bronius Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Dainius Želvys
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Darius Kubilius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Domininkas Jurevičius
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Elena Kuznecova
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Eugenijus Simutis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Gediminas Gečas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Julius Tomas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Justas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Martynas Girininkas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Paulius Rojus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Rimantas Antanas Mikalkėnas
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Šarūnas Vaitkus
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Sondra Kulikauskienė
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Svetlana Grigorian
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vaidas Šimaitis
Ar dalyvavo?: Taip
Vardas, Pavardė: Vladas Žulkus
Ar dalyvavo?: Taip

Patvirtinti klausimai

Pavadinimas: Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas. Pranešėjai: Vaidotas Kaklys Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-171 „Dėl VšĮ „Palangos orkestras“ vidaus kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios. Pranešėjas – Robertas Trautmanas. Pranešėjai: Robertas Trautmanas Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2021 metų strateginio plėtros ir veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022–2024-ųjų metų strateginio veiklos plano efekto (poveikio) ir rezultatų vertinimo kriterijų patvirtinimo. Pranešėja – Ramunė Olšauskaitė-Urbonienė. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė Pavadinimas: Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2022 metams nustatymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl UAB „Palangos Klevas“ teikiamų atlygintinų paslaugų tarifų nustatymo. Pranešėjai: Aušra Dangėlaitienė Pavadinimas: Dėl žemės mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2023 metams nustatymo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos, skirtos savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti, tarifų patvirtinimo“ papildymo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-209 „Dėl Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Kompensacijos Palangos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Aušra Kedienė Pavadinimas: Dėl sutikimo priimti duomenų perdavimo (kalbinio ryšio) įrangą valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2015 m. liepos 2 d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-238 „Dėl Palangos miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Kostas Jakubauskas Pavadinimas: Dėl Tarybos 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T2-304 „Dėl normatyvų Palangos miesto globos namuose“ pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2013 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl Socialinių paslaugų poreikio asmeniui (šeimai) nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-96 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo Palangos miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Irena Šatkauskienė Pavadinimas: Dėl Tarybos 2019 m. spalio 17 d. sprendimo Nr. T2-217 „Dėl Palangos miesto savivaldybės teritorijoje esančių apleistų ir neprižiūrimų, naudojamų ne pagal paskirtį pastatų ir statinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjai: Inga Šileikienė Pavadinimas: Dėl pritarimo atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimo projektų įgyvendinimui ir finansavimui. Pranešėjai: Ramunė Urbonienė Olšauskaitė